Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Mezinárodní dny - Den boje proti hluku

15.5.2015 -MNT-

Galerie: měření hluku
 

Na konci měsíce dubna jsme si celkem názorně a prakticky připoměli Den boje proti hluku. Žákyně 7.A a 8.B zjišťovaly a měřily hladinu hluku, který nás denně ve škole obklopuje. Výsledky, zaznamenané díky přístroji ESence i graficky, nejsou bohužel nijak překvapivé - jídelna a chodba o přestávce jsou nejhlučnější místa ve škole. 

Hygienický limit však naštěstí nepřekračují :-)  - hodnota ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci se rovná 50 dB (tj. při hodině), pro další činnosti pak 85 dB (přestávky).

hluk - shrnutí