Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Zpětný odběr elektrospotřebičů - vyúčtování

3.6.2015 -MNT-

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí.

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 19 monitorů a 377 kg drobného elektra.

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných

elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili

ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se školou dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili  19 monitorů a 377 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 11,52 MWh elektřiny, 707,34 litrů ropy, 49,31m3 vody a 0,37 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili

emise skleníkových plynů o 2,29 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 10,36 tun.