Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Německý časopis žáků 8. ročníku

22.6.2015 -MNTzp2s-

 

 

Žáci osmé třídy pod vedením paní učitelky Razákové vydali v červnu 2015 svůj první německy psaný časopis.

A jak takový časopis vznikal?

V květnu byla vypsána témata, která se v třídním časopise měla objevit. Jejich rozsah převážně odpovídal slovní zásobě, frázím a reáliím, které se žáci během uplynulých dvou školních let o hodinách německého jazyka naučili. Každý si mohl vybrat z nabízených témat to, které mu bylo obsahem nebo způsobem provedení nejbližší. Žáci, kteří pracovali buď samostatně nebo ve dvojici, se nejčastěji rozhodli pro krátké povídání o sobě nebo o svém kamarádovi.   

Začátkem června si žáci své, většinou ručně vypracované, návrhy nechali ve škole zkontrolovat.       Poté je přepisovali a graficky upravovali v počítačové učebně. Sami si také navrhli a zpracovali titulní stranu a konečnou podobu celého časopisu. Pak už zbývalo jen časopis vytisknout.

Všichni autoři po celou dobu příprav prokázali velkou nápaditost, šikovnost a také smysl pro humor.

Pokud alespoň trochu ovládáte německý jazyk, zkuste se během nadcházejících letních prázdnin začíst do některého ze zajímavých článků, vyluštit zábavnou křížovku nebo se alespoň zasmát nad vtipnými komiksy. Určitě to stojí za to.

Posuďte sami zde.