Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Jazyková animace již druhým rokem na naší základní škole

24.6.2015 -MNTzp2s-

Galerie: Motivační program výuky NJ

18. a 23. června 2015 proběhla opět na naší základní škole jazyková animace. Jednalo se o motivační hodinu v délce 50 minut s názvem „Nebojme se němčiny“, během které se děti učily zábavnou formou základům tohoto cizího jazyka.

I tentokrát se této netradiční hodiny němčiny zúčastnili žáci šestých tříd, kteří od září začnou s její pravidelnou výukou. Pod vedením Markéty Razákové, vyškolené jazykové animátorky u Koordinačního centra česko-německé výměny mládeže Tandem, si děti hravou formou zopakovaly nebo prohloubily všeobecné znalosti o německy mluvících zemích. Naučily se jednoduché pozdravy, fráze při představování nebo základní barvy. Zjistily, že spoustu německých slovíček vlastně už dávno znaly. Jen netušily, že pochází z němčiny.

Děti si, podle vlastních slov, tuto akci velmi užily. Některé z nich se dokonce svěřily i s tím, že se němčiny už nebojí tolik jako na začátku :-) .