Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Projekt CCS v 9. ročníku

1.2.2016 -MNT-

22.1. 2016  9. ročníky absolvovaly přednášku doplňující a rozšiřující učivo z chemie (fosilní zdroje energie) a přírodopisu (geologické děje, atmosféra). Masarykova univerzita v Brně (Přírodovědecká fakulta a Fakulta sociálních studií) ve spolupráci  s Norwegian Univerisity of Science and Technology v Trondheimu vytvořily a prezentují společný projekt, jehož cílem je informovat o problému zvyšování emisí CO2, se kterým je dávána do souvislosti změna klimatu Země. Jednou z možností, jak tomuto problému čelit, je právě záchyt a ukládání CO2 do geologických struktur. Projekt  zároveň zprostředkovává zkušenosti ze zemí, které již technologii CCS uvedly do praxe.

Náročné téma na začátku přednášky odlehčil krátký film, který deváťáky stručně uvedl do zmíněné problematiky, navodil základní otázky a vysvětlil některé spojitosti. V průběhu celé přednášky žáci hledali správné odpovědi do křížovky, kterou jim lektor David Blaško zadal. Řada pojmů pro ně byla zcela nová, někdy obtížně pochopitelná, přesto ale na těch základních  můžeme dál stavět i v hodinách chemie a přírodopisu. Galerie: přednáška CCS 9. roč.