Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Projekt 9.A a 9.B

22.6.2016 -MNTzp2s-

Již třetím rokem se žáci devátých tříd učí 2. cizímu jazyku, v jejich případě německému. V každém ročníku vytvořili, pod vedením paní učitelky Razákové, zajímavý projekt, který odpovídal jejich získaným vědomostem v daném školním roce. Poprvé to byl osobní erb s jejich“vizitkou“, vloni zase společně a velice úspěšně pracovali na německém časopise. V tomto roce se, pro změnu, každý sám zamýšlel nad svým budoucím povoláním. Přesněji řečeno, letošní projektové téma znělo: „Was möchte ich werden?“ – „Čím bych se chtěl stát?.“ Jaká profesní přání někteří deváťáci mají a zároveň jak jsou výtvarně zruční si můžete prohlédnout zde.