Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Jazyková animace pro 6.r. již potřetí na naší ZŠ

23.6.2016 -MNTzp2s-

Galerie: Jazyková animace pro 6. ročník

Nedávno, přesněji 2. a 7. června 2016, proběhla opět na 2. stupni naší základní školy jazyková animace. Jednalo se o motivační hodinu v délce 45 minut v rámci projektu „Němčina nekouše III“, během které se děti učily zábavnou formou základům tohoto cizího jazyka.

Také letos, se této netradiční hodiny němčiny, zúčastnili žáci šestých tříd, kteří od září začnou s její pravidelnou výukou. Pod vedením Markéty Razákové, vyškolené jazykové animátorky,si děti hravou formou zopakovaly nebo prohloubily všeobecné znalosti o německy mluvících zemích. Naučily se jednoduché pozdravy, základní barvy nebo se představit. Zjistily, že spoustu německých slovíček už dávno znaly. Jen netušily, že pochází z němčiny.

Jazykové animace pořádá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a to jako projekt, který velmi úspěšně běží již pátým rokem. Projekt „Němčina nekouše III“ je financován Česko-německým fondem budoucnosti a německým velvyslanectvím v Praze. Více o jazykové animaci: http://www.tandem-org.cz/sekce/jazykova-animace .