Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Jazyková animace pro 6.r. již počtvrté na naší ZŠ

28.6.2017 -MNTzp2s-

Galerie: Němčina nekouše

          

Červen je měsícem školních výletů a dalších, u žáků oblíbených, doprovodných akcí.  Také letos proběhla v první polovině června na naší základní škole jazyková animace, které se zúčastnili žáci šestých tříd.

Jednalo se o motivační hodinu v rámci projektu „Němčina nekouše“, během které se děti zábavnou formou seznámily se základy tohoto jazyka, který je u nás vyučován od sedmého do devátého ročníku jako druhý povinný cizí jazyk.

Pod vedením Markéty Razákové, vyškolené jazykové animátorky, si děti hravou formou zopakovaly a prohloubily všeobecné znalosti o německy mluvících zemích, naučily se některé fráze a pozdravy při seznámení a základní barvy.  Měly možnost se přesvědčit, že němčiny se nemusí obávat a po prázdninách se mohou těšit na další nové znalosti, které využijí při cestování, komunikaci s cizinci a mnozí jistě také při dalším studiu.

Jazykové animace pořádá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a to jako projekt, který velmi úspěšně běží již šestým rokem. Projekt „Němčina nekouše“ je financován Česko-německým fondem budoucnosti a německým velvyslanectvím v Praze. Více o jazykové animaci: http://www.tandem-org.cz/sekce/jazykova-animace .