Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Projekt 9.A

28.6.2017 -MNTzp2s-

Již třetím rokem se žáci devátých tříd učí druhému cizímu jazyku, a to německému. V každém ročníku, buď sami, nebo společně, vytvořili zajímavý projekt, který odpovídal jejich získaným vědomostem v daném školním roce.

Například v sedmé třídě si každý žák vyrobil vlastní erb, v kterém o sobě prozradil několik základních informací. Vloni zase velice úspěšně společně pracovali na prvním výtisku německého časopisu.

A letos se každý sám mohl zamyslet nad svým budoucím povoláním, neboť projektové téma znělo: „Was möchte ich werden?“ – „Čím bych se chtěl/a stát?.“ Jaká profesní přání někteří deváťáci mají a zároveň jak jsou výtvarně zruční si můžete prohlédnout: