Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Poplatky za ŠD

30.8.2017 -K-

Pro příští školní rok 2017/18 se zvyšuje úhrada za školní družinu na 150,-- Kč za měsíc.

Úhradu je možné provést nejlépe bezhotovostně na BÚ ZŠ č. 51-6902210207/0100 (na pololetí 750 Kč nebo na celý šk.rok 2017/18 1.500 Kč).

Konkrétní variabilní symbol  sdělí každému dítěti na začátku školního roku třídní učitel, případně kancelář školy nebo vychovatelky ŠD.

Úhrady v hotovosti je možné zaplatit v kanceláři školy v hlavní budově ZŠ ve Studentské ulici.