Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

EWA

18.10.2017 -MNT-

V letošním šk. roce probíhá pro žáky 4. až 9. r očníků přírodovědná soutěž EWA (environmentální výchovné a vzdělávací aktivity).

Každý měsíc zpracovává  1 téma – významnou událost, akci  nebo mezinárodní den.

V říjnu byla zaměřena na Mezinárodní den zvířat (4.10.), a protože výstava fotografií domácích mazlíčků tu už byla, vydali jsme se do trochu exotičtějších končin – žáci měli odhalit, co je na tzv. makrosnímku , živočicha určit a zjistit další informace/zajímavosti.

Do soutěže se na úvod zapojilo 8 žákyň z 6., 8. a 9. ročníku. Všechny úspěšně odhalily, co obrázek skrýval a našly i, pro některé překvapivé, informace. Drobná odměna je poděkováním za účast, pro někoho třeba i sladká motivace.

Další téma a úkol se na přírodovědném panelu objeví začátkem listopadu.