Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Zájmové kroužky

16.2.2018 -K-

Bohužel jsme nuceni zrušit zájmové kroužky, které vede Bc.Veronika Čečelská, a to ze zdravotních důvodů.

Jedná se o kroužky v rámci ŠD:

SPORTOVNÍ HRY (PO 13.45-14.30 h.)

PC pro 1.tř. (ČT 13.00-13.45 h.) 

VESELÉ VYRÁBĚNÍ (ČT 13.45-14.30 h.),

dále pak o placené kroužky :

VÝROBA ŠPERKŮ (PO 15.00-16.00 h.)

BADMINTON I., II. (ÚT 16.30-17.30-18.30 h.).

Poukázané úhrady za kroužky na 2. pol. šk. roku 2017/18 budou vráceny zpět na účet plátců.