Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Práce pro žáky v době vyhlášeného mimořádného volna

12.3.2020 -MNTzp2s-

   Žákům a jejich zákonným zástupcům bude průběžně pedagogy zasílána domácí práce, na 2. stupni prostřednictvím komunikačního modulu Komens, který je součástí elektronické žákovské knížky. Zadaná práce je pro všechny žáky povinná. 

   Je-li jakýkoliv problém s přístupem do el. ŽK, vygenerujte si nové heslo (odkaz "Zapomenuté heslo" naleznete v přihlašovací obrazovce, ta je ZDE), pokud je třeba, kontaktujte třídního učitele.

  V případě nejasností týkajících se zaslaného učiva, kontaktujte přímo vyučujícího.

   Ke komunikaci používejte "Komens", případně e-mail (kontakty naleznete na stránkách školy).

   Sledujte též webové stránky školy a řiďte se uveřejněnými informacemi.