Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Možnost osobní přítomnosti žáků 9.r. ve škole

5.5.2020 -MNTzp2s-

   MŠMT umožnilo osobní přítomnost žáků 9. ročníku výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, splněny však musí být stanovené podmínky. 

   Jednou z nich je, že zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7.5.2020.

   Další informace:  Z D E