Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Možnost dodatečného přihlášení žáků 1. stupně

1.6.2020 -K-

  

Dle poslední aktualizace vyhlášky MŠMT ze dne 27. 5. 2020 o ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce šk. roku 2019/20 může ředitel školy zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počt žáků ve skupině (15 žáků). V případě zájmu je nutné podat písemnou žádost k rukám ředitele ZŠ formou e-mailu na adresu skola@2zsmh.cz.