Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

20.7.2021 -MNTzp2s-

Do ŠKOLSKÉ RADY byla za pedagogické pracovníky zvolena paní učitelka Mgr. Hana Moldaschlová, za zástupce nezletilých žáků paní Lucie Žídková. Zřizovatel jmenoval na tuto funkci paní Petru Pilbauerovou.