Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Školička pro předškoláky - Podzimní tvořivá dílna

7.11.2014 -MSM-

Galerie: Školička pro předškoláky I.
Pro usnadnění vstupu předškolních dětí do základní školy a omezení stresu spojeného se zápisem, připravila naše škola i v letošním roce projekt Školička pro předškoláky. Ve třech setkáních se budou děti pozvolna seznamovat se školním prostředím. V úterý 4.11. se konalo první setkání nazvané Podzimní tvořivé dílny. V učebnách byly připraveny tvořivé aktivity a byl zde dětem a jejich rodičům poskytnut prožitkovým způsobem prostor pro první orientaci ve školní budově a pro utváření prvních dojmů ze setkání s budoucími pedagogy. Další dvě setkání budou zaměřena již více školním způsobem, kdy si děti v jednotlivých učebnách vyzkouší některé školní aktivity přímo ve školních lavicích pod taktovkou zdejších učitelek.