Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Projekt Historická kulturní krajina v ohrožení

17.3.2024 -MNT-

Účast našich žáků na probíhajícím výzkumném projektu Historická kulturní krajina v ohrožení a její vize v kontextu soudobých proměn

S nabídkou spolupráce na tomto projektu v řešeném území Mnichovohradišťska byla naše škola oslovena koordinátorkou projektu, paní Lucií Medkovou, z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.

Projektu se během měsíce března zúčastnily sedmé, osmé a deváté ročníky. Sedmé a deváté ročníky online formou. Osmé ročníky (8.B a 8.C) fyzicky.

Spolupráce spočívala v zapojení žáků do práce nad mapou regionu, kde měli navrhovat hodnoty historické kulturní krajiny, místa její paměti, která sami zaznamenali nebo je znají z vyprávění a jsou podle nich důležitým prvkem krajiny, a označit je na mapě. Osmé ročníky pak pracovaly ve skupinách (podle typů krajin) přímo s výzkumnými pracovníky, kteří rozdělili role a práci koordinovali. Úvodní přednáška vysvětlila základní pojmy a následovala práce s tištěnými velkoformátovými mapami. Každý prvek nalezený na mapě měl svou kartu, do níž skupina provedla základní popis, případně přidala příběh. Snažila se také posoudit vhodnost prvku v krajině a podle jeho stavu se zamyslet, zda je o něj pečováno, nebo je zanedbáván.

Je třeba zdůraznit, že všechny skupiny pracovaly výborně a ukázněně. Pracovníky výzkumu byly pochváleny za přístup k úkolům, které dle jejich vlastních slov nebyly jednoduché, a za výstupy, které provedly a které jejich zástupci na závěr přede všemi odprezentovali.

Za sebe chci podotknout, že se žáci museli vypořádat s odbornou terminologií a stylem zadání projektu, kde by měl problém se zorientovat i daleko více erudovaný člověk, a zvládli to dobře.

Nutno vyzdvihnout, že tento projekt probíhá za spolupráce a podpory města Mnichovo Hradiště a je otevřen široké veřejnosti.

Blíže o projektu zde https://www.ovhikk-naki.cz/ .

Vstup: Kulturní krajina Mnichovohradišťska (pocitovemapy.cz).

  Galerie: Projekt Historická kulturní krajina v ohrožení

Za ZŠ Studentská, Petra Carsková, učitelka