Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Ze života školy

INFO pro účastníky zrušeného zájezdu do Itálie

Zájezd do Itálie (5.6. – 14. 6. 2020), který jsme spolu CK Sunny Travel plánovalii, se vzhledem k pandemii COVID-19 bohužel nemohl uskutečnit. Dle § 4 Lex Voucher nám byl vystaven poukaz, který jsme jako tzv. chráněná osoba (škola) odmítli a zažádali CK o vrácení uhrazené zálohy.  CK by měla do 14-ti dnů po doručení oznámení o odmítnutí pouzkazu na zájezd uhrazenou čátku vrátit na účet ZŠ. Hned jak platbu škola obdrží, bude Vám zaplacená částka vrácena.

Možnost dodatečného přihlášení žáků 1. stupně

  

Dle poslední aktualizace vyhlášky MŠMT ze dne 27. 5. 2020 o ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce šk. roku 2019/20 může ředitel školy zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počt žáků ve skupině (15 žáků). V případě zájmu je nutné podat písemnou žádost k rukám ředitele ZŠ formou e-mailu na adresu skola@2zsmh.cz.

PRVŇÁČCI 2020

Na naše budoucí prvňáčky jsme nezapomněli! Schůzku s rodiči plánujeme v druhé polovině června. Přesný termín i podmínky našeho setkání Vám oznámíme s dostatečným předstihem.

 

Na první školní potkání se těší          

Ivana Kyselová a Hanka Moldaschlová ( třídní učitelky 1. tříd)

Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

INFO pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ a žáků 9. tříd připravujících se na přijímací zkoušky

Možnost osobní přítomnosti žáků 9.r. ve škole

   MŠMT umožnilo osobní přítomnost žáků 9. ročníku výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, splněny však musí být stanovené podmínky. 

   Jednou z nich je, že zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7.5.2020.

   Další informace:  Z D E 

Učitel není nepřítel, ale parťák

Pandemie koronaviru nás, učitele, nutí měnit postupy ve vzdělávání dětí. Žáci si musí vystačit s on-line výukou a zadanými úkoly v domácím prostředí, v rodině. Proto bych ráda poděkovala rodičům žáků 1.V a 3.V ve Veselé za skvělou partnerskou spolupráci, podporu, pozitivní energii a podnětné nápady.

                                                                 tř. uč. J. Šimková

Galerie: Učitel není nepřítel

 

 

Karneval hlaviček ve 3. B

Galerie: Karneval hlaviček ve 3. B V pátek jsme si výuku zpestřili malým karnevalem. Ozdobili jsme si naše hlavičky a čekalo nás velké hádání i tancování. Všichni jsme si užili spoustu smíchu a zábavy. A jak nám to slušelo? Na některé masky se můžete s námi podívat.

Ukázat starší