Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Ze života školy

JARNÍ JARMARK

 

V úterý 16. dubna 2024 v hlavní budově školy ve Studentské ulici proběhne od 14.30 do 15.30 h. JARNÍ JARMARK.

Jste srdečně zváni.

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka zaměstnání - vyučující MATEMATIKY

 

Pro příští školní rok hledáme posilu do našich řad - učitele/ku matematiky na 2. stupni ZŠ.

 

Raci v šestkách

Ve středu 3.4. jsme měli ve škole raky! Pro šesťáky je to přímo jedno z témat v přírodopisu, a proto, když se naskytla příležitost a z Geoparku Ralsko nám nabídli, zastřešili a zafinancovali přednášku p. doc. Buřiče z Jihočeské univerzity s živými ukázkami, nadšeně jsme přijali. A stálo to opravdu za to. V úvodu jsme se seznámili se situací původních i invazních populací raků u nás, s nebezpečným, původní druhy decimujícím, račím morem, i s návodem, jak s raky zacházet, pokud máme štěstí a setkáme se s nimi. Vyhrazenou hodinu času završila možnost vzít si raka do ruky, či pocítit sílu stisku jeho klepet. Málokdo odolal :-). Galerie: Raci v šestkách

Březen ve Veselé

Březen jsme zahájili návštěvou školy na náměstí, kde nás čekal ekologicky zaměřený program V lese jako doma. Prožili jsme hodinku s velmi zajímavým vyprávěním paní lektorky, s obrazy i skutečnými pozůstatky lesních živočichů. Týden na to nás ve škole navštívil minicirkus. Jeho představitelé nás pobavili svou obratností i vtipem a odvážné kolegy z řad dětí pak obdarovali balonky nejrůznějších tvarů. Těsně před Velikonocemi jsme se nadšeně seznámili s novými pomocníky ve vyučování - roboty Photony. Hned jsme zkoušeli, jak jim naplánovat cestování po třídě. A dařilo se všem. Tablety pak používáme i ve vyučování tak, aby nikdo neměl dlouhou chvíli. A aby jaro bylo jarem jsme pojistili v samotném závěru měsíce. Za slunečného počasí jsme vyrazili k Jizeře a Morenu poslali pryč z Veselé.

S přáním krásných dní Veselsk Galerie: Březen ve Veselé
á škola

Den s Andersenem

V pátek 22.3. se všechny třídy ve škole na náměstí zúčastnily akce Den s Andersenem. Jelikož letošním tématem byla kniha od Petra Síse Robinson, proměnila se celá škola na tajuplný ostrov a děti i paní učitelky se staly na celý den robinsony. Čtenářské dílny, společně s výtvarnými činnostmi, probíhaly celé dopoledne. Byl to moc prima den!

 

Galerie: Den s Andersenem

 

 

Školička

Jak to vypadá v opravdové škole? Je učení zábava? Odpověď všem budoucím prvňáčkům mohla přinést i letošní školička. Ve čtvrtek 14.3. naše škola na náměstí přivítala předškoláčky, kteří pod vedením našich paní učitelek s velkým nadšením plnili úkoly společně s veselým šášou Vášou. Odpoledne jsme si všichni velice užili a na závěr na děti i rodiče čekalo velké překvapení. Víte, kdo odcházel že školy? Samí rozesmatí klauni!!!!

Tak na shledanou u zápisu!

 

Galerie: Školička

Projekt Historická kulturní krajina v ohrožení

Účast našich žáků na probíhajícím výzkumném projektu Historická kulturní krajina v ohrožení a její vize v kontextu soudobých proměn

S nabídkou spolupráce na tomto projektu v řešeném území Mnichovohradišťska byla naše škola oslovena koordinátorkou projektu, paní Lucií Medkovou, z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.

Projektu se během měsíce března zúčastnily sedmé, osmé a deváté ročníky. Sedmé a deváté ročníky online formou. Osmé ročníky (8.B a 8.C) fyzicky.

Spolupráce spočívala v zapojení žáků do práce nad mapou regionu, kde měli navrhovat hodnoty historické kulturní krajiny, místa její paměti, která sami zaznamenali nebo je znají z vyprávění a jsou podle nich důležitým prvkem krajiny, a označit je na mapě. Osmé ročníky pak pracovaly ve skupinách (podle typů krajin) přímo s výzkumnými pracovníky, kteří rozdělili role a práci koordinovali. Úvodní přednáška vysvětlila základní pojmy a následovala práce s tištěnými velkoformátovými mapami. Každý prvek nalezený na mapě měl svou kartu, do níž skupina provedla základní popis, případně přidala příběh. Snažila se také posoudit vhodnost prvku v krajině a podle jeho stavu se zamyslet, zda je o něj pečováno, nebo je zanedbáván.

Je třeba zdůraznit, že všechny skupiny pracovaly výborně a ukázněně. Pracovníky výzkumu byly pochváleny za přístup k úkolům, které dle jejich vlastních slov nebyly jednoduché, a za výstupy, které provedly a které jejich zástupci na závěr přede všemi odprezentovali.

Za sebe chci podotknout, že se žáci museli vypořádat s odbornou terminologií a stylem zadání projektu, kde by měl problém se zorientovat i daleko více erudovaný člověk, a zvládli to dobře.

Nutno vyzdvihnout, že tento projekt probíhá za spolupráce a podpory města Mnichovo Hradiště a je otevřen široké veřejnosti.

Blíže o projektu zde https://www.ovhikk-naki.cz/ .

Vstup: Kulturní krajina Mnichovohradišťska (pocitovemapy.cz).

  Galerie: Projekt Historická kulturní krajina v ohrožení

Za ZŠ Studentská, Petra Carsková, učitelka

 

Zážitky s papoušky amazonskými

Galerie: Zážitky s papoušky amazonskými
Včera 13. 3. 2024 se děti ze družiny setkaly naživo s papoušky amazonskými. Před školou byla paní, která měla papoušky amazonské a byla s nimi na procházce. Děti si tak mohly prohlédnout papoušky a paní jim odpověděla na jejich dotazy ohledně chovu. Pro děti to byl neuvěřitelný zážitek. 

Ukázat starší