Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Ze života školy

Náhradní zápis do 1. třídy

 

Ve středu 18. dubna 2018 proběhl náhradní termín zápisu budoucích prvňáčků.

 

Výsledky ZDE

Volná pracovní místa


 

 

 

 

Základní škola přijme:

 

 

 

 

od 2. 5. - do 29. 6. 2018  ASISTENTA PEDAGOGA (2. stupeň)

Hlášení volného pracovního místa - asistent pedagoga

 

od 1. 9. 2018  UČITELE pro 1. stupeň ZŠ

Hlášení volného pracovního místa -učitel 1.st.ZŠ 

 

 

 

Výsledky zápisu do 1. tříd

Z  důvodu  velkého  počtu  budoucích  prvňáčků  se  rozhodlo  vedení  školy  ve  školním  roce  2018 / 2019  otevřít  tři  první  třídy (+ třída ve Veselé). Bližší  informace  budou  podány  v  květnu  na  schůzce  s  rodiči  budoucích  prvňáčků.  Termín  schůzky  bude  včas  písemně  oznámen.

 

Výsledky zápisu-4.4.18 Masarykovo nám.MH

Výsledky zápisu-4.4.18 Veselá

Příběhy našich sousedů

Galerie: Příběhy našich sousedů Deset našich žáků z osmých a devátých tříd se zúčastnilo projektu Příběhy našich sousedů, který organizovala společnost Post Bellum.  Děti si vybraly svého pamětníka, se kterým pak následně vedli rozhovor o tom, jak se žilo dříve a jaké úskalí v životě museli tito pamětníci překonávat. Z vybraných informací pak žáci natočili krátké dokumentární snímky, které 27. 3. 2018 prezentovali pro veřejnost v městském kině.    

Noc s Andersenem

Galerie: Noc s Andersenem Dne 23. 3. 2018 se konala mezinárodní  akce - Noc s Andersenem tentokrát s tématem knihy Josefa Čapka Pejsek a kočička. Naše škola se již tradičně akce účastnila a žáci z prvních, druhých a třetích tříd se svými třídními učitelkami strávili celou noc ve škole. Nejen že pracovali ve čtenářských dílničkách, ale od 19:00 se z náměstí všichni postupně přemístili do budovy Studentská, kde jim děti ze souboru Děti pódia (žáci literárně-dramatického kroužku) připravily tajemnou stezku za odvahy. Malé děti tak po skupinkách procházely temnou budovou školy, vyzdobenou strašidelnými dekoracemi a barevnými světly, aby pátraly po pejskovi a kočičce. Těch bylo hodně a ukrývali se ve třídách, kde předváděli krátké scénky  příběhů z knihy. Malým žákům, pak jen stačilo uhodnout, o který příběh se jedná, aby si děti vysloužily za svou statečnost a šikovnost diplom a sladkou odměnu.  

Děti pódia hrály na festivalu v Mostu

Galerie: Děti pódia

O jarních prázdninách se divadelní soubor Děti pódia vydaly uvést své nové představení Strašidlo cantervilské od Oscara Wilda na festival s názvem NaNečisto, což je nepostupová přehlídka amatérských divadelních souborů. Od čtvrtka 8. 3. až do neděle 11. 3. byli nejstarší žáci souboru v Mostu a sledovali přehlídku divadel nejen vrstevníků, ale také dospělých. Součástí festivalu byly i semináře, kde se účastníci mohli dozvědět něco o herectví, přednesu nebo loutkách. Zároveň byla přítomna i odborná porota, která účastníkům radila, co na jejich představení změnit nebo vylepšit. Vzhledem k tomu, že se účastnily převážně soubory, které se dále hodlaly přihlásit na postupové přehlídky, neměl soubor Děti pódia lehkou úlohu. Hlavním tématem byl tzv. nonsens tedy vyjádření děje postrádající smysl. Ale i přes to si vysloužily Děti pódia velký aplaus a respekt. 

Pro veřejnost by Děti pódia chtěly hru Strašidlo cantervilské uvést v městském divadle Mn. Hradišti nejpozději do konce školního roku a to ve chvíli, kdy budou na své představení připraveni i mladší žáci. Ti by se měli představit s inscenací Lví království, přesný termín je zatím v řešení.

Moc se na své publikum těšíme Děti pódia.

 

Filmový večer přesunut z 6.4. na 13.4.!

   Vzhledem k nepřítomnosti paní učitelky Matulové se přesouvají akce, které se měly konat v pátek 6. dubna.

   Filmový večer pro žáky 2. stupně se přesouvá na pátek 13. dubna (potvrzení pro rodiče dostanou zájemci na vyžádání u paní učitelky příští týden).

   Náhradní termín akce „UKLIĎ ŠKOLU“ bude stanoven po dohodě s paní učitelkou Matulovou.

 

Zápis do 1. třídy

Galerie: Zápis do 1. třídy Dne  4. dubna  proběhl  v  budově  ZŠ  na  Masarykově  náměstí  zápis  dětí  do  1. třídy. Budoucí  prvňáčky  přivítal  pohádkový  drak,  potom  si  je  převzaly  paní  učitelky,  se  kterými  děti  plnily  jednotlivé  úkoly.  Na  závěr  absolvovaly  cestu  z  pohádky  do  pohádky.  Za  odměnu   na ně  čekal  sladký  perníček a  spousta  dalších  dárků.  Na shledanou   v  novém  školním  roce !

 

 

 

 

Ukázat starší