Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Bezhotovostní platby na účet ZŠ

Základní škola se snaží v co největší míře upřednostnit bezhotovostní platby před platbami v hotovosti do pokladny.

Každému žákovi jsme přidělili variabilní symbol (7-místné evidenční číslo), které je při platbě nutné vždy použít, abychom mohli úhradu identifikovat.

Přidělené evidenční číslo (variabilní symbol) bude po celou školní docházku na naší škole stejné. Žákům je sdělí třídní učitel na začátku příštího šk. roku.

 

Čísla bankovních účtů u Komerční banky:

51-6902210207/0100  - pro poplatky za školní družinu, pomůcky, výlety, sportovní kurzy…        

Původně přidělené (3-místné) variabilní symboly pro školní družinu od nového šk. roku neplatí, v případě, že  máte zadané trvalé příkazy je nutné je změnit,

a to i vzhledem ke zvýšení úhrady od září 2017 -150,- Kč/měsíc. Výše úhrady je na Vás – měsíc 150,-, pololetí 750,-, šk.rok 1.500,-.

                       

51-6902230267/0100 - pro úhradu zájmových kroužků (nutné uvést také specifický symbol, který bude konkrétnímu kroužku přidělen a uveden na přihlášce).

 

Z administrativních důvodů není prozatím možné bezhotovostně hradit drobné úhrady na kulturní akce, fotografie a příspěvky na SRPDŠ.