Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Školní jídelna

S platností od 1. 9. 2020 se školní jídelna oddělila od ZŠ a vznikla nová příspěvková organizace Města Mnichovo Hradiště 

Kontakt - vlastní internetové stránky - www.jidelnymh.cz

Školní jídelna Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace
Studentská 895, 295 01 Mnichovo Hradiště

 

Ředitel školní jídelny: František Ouředník

Tel.: 604 941 997

E-mail: info@jidelnymh.cz, ourednik@jidelnymh.cz

 

ID datové schránky: w9ei6qb

 

Pokladna Studentská

Telefon: +420 326 771 060, 733 177 667

Otevřeno: od 07:30 do 09:00 hod

od 11:30 do 14:00 hod

 

Pokladna Mírová

Odhlášení a přihlášení obědů

Telefon: 733 194 663 (den předem do 14 hodin, lze i SMS)

www.strava.cz

 

Identifikační údaje firmy

IČO: 093 67 381

Právní forma: Příspěvková organizace

Registrace: Obchodní rejstřík, Pr 1683 vedená u Městského soudu v Praze

Zřizovatel příspěvkové organizace: Statutární město Mnichovo Hradiště, IČO:002 38 309
 
Přihláška ke stravování
Informace o stravování pro rok 2021-2022
 

 Provoz školní jídelny

 1. Dozory ve školní jídelně zajišťují učitelé ZŠ a gymnázia podle rozvrhu dozoru.
 2. Obědy se vydávají od 11.30 hodin. Ukončení výdeje obědů je ve 13.45 hodin.
 3. Školní jídelna se uzavírá ve 14.00 hodin.
 4. Přihlášení a odhlášení obědů je výhradně věcí žáka nebo jeho zákonného zástupce.
 5. Platba obědů - trvalým příkazem (jednorázovým) - z vlastního účtu, inkasem z České spořitelny nebo hotově.
 6. Každý strávník má vlastní kreditní kartu, kterou si zakoupí v kanceláři ŠJ.
 7. Při každém odběru jídla je povinen použít vlastní kreditní kartu.
 8. Kreditní karty jsou nepřenosné na jiného strávníka.
 9. Odhlašování obědů se provádí minimálně den předem, na dobu kratší než 5 dní - ústně nebo telefonicky. Dlouhodobé odhlášky 5 dnů a více se musí provést písemně na předtištěných formulářích (k dispozici v kanceláři ŠJ).

Zásady pro stravování žáků

 1. Žáci přicházejí ke školní jídelně pod vedením vyučujícího nebo vychovatelky ŠD. Řadí se do dvojic a dbají pokynů dozírajícího učitele.
 2. Žáci do jídelny vstupují v domácí obuvi (pantofle nebo bačkory), školní tašky odkládají před jídelnou na určená místa (regály).
 3. Při vstupu do jídelny se řadí do zástupu po levé straně, jsou ukáznění, nepředbíhají, nenárokují si místo ve frontě ani z ní nikoho nevykazují. Takové chování je projevem šikany.
 4. U výdejních okének si vyzvednou jídlo a zaujmou místo u stolu.
 5. S jídlem neodcházejí od stolu, po skončení oběda zastrčí židli, odnesou použité nádobí včetně podnosu a odcházejí z jídelny.
 6. V jídelně dodržují zásady bezpečnosti a slušného chování.
 7. Žáci nepoškozují, úmyslně neničí nábytek a nemění jeho uspořádání.

Zásady pro nákup ve školní prodejně

 1. Ve školní prodejně si žáci mohou zakoupit svačiny nápoje výhradně před zahájením vyučování, po jeho skončení a v době přestávek.
 2. Nákup ukončí okamžitě se zvoněním a odcházejí do tříd.
 3. Před prodejním pultem se chovají ukázněně, řadí se do zástupu, nepředbíhají a řídí se pokyny prodávající. Okamžitě po nákupu odcházejí z prostor školní jídelny.
 4. U školní prodejny využívají pouze vyhrazený prostor, chovají se slušně, v žádném případě nesmí používat na sezení jídelní stoly.