Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ve školním roce 2020/2021:

12. 10. 2020 se z důvodu zhoršené epidemiologické situace provoz všech zájmových kroužků POZASTAVUJE,

termín opětovného zahájení bude včas oznámen.

 

Přihlášky na zájmové kroužky rozdají vedoucí kroužků. Kroužek bude otevřen jen při určitém počtu zájemců.

V případě, že se kroužek naplní (minimální 8 žáků) bude děti vedoucí kroužku informovat a předá jim údaje potřebné k bezhotovostní

úhradě kroužku.

Ve prospěch ÚČTU č. 51-6902230267/0100, VARIABILNÍ SYMBOL = evidenční číslo žáka, SPECIFICKÝ SYMBOL = 1. sloupec tabulky.

Platbu za I. pololetí šk. roku 2020/2021 je třeba poukázat do konce měsíce října 2020, pokud žák nebude mít kroužek do tohoto  

data uhrazen, nebude ho moci navštěvovat. 

Specifický

symbol

Název kroužku  Den  Čas  Vedoucí kroužku

Částka

   v Kč

Místo konání  Poznámka 
BUDOVA ZŠ na MASARYKOVĚ NÁM. V MN. HRADIŠTI:
KROUŽKY V RÁMCI ŠD - děti přihlášené do ŠD mají kroužky ZDARMA, platí jen případnou zálohu na materiál vedoucímu kroužku
 101  CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ  pondělí  13.00-13.45 Jana Macháčková   tělocvična   1. - 3. tř.
 102  DOVEDNÉ RUCE s vařením    pondělí  13.45-14.45 Jana Macháčková   šk. kuchyňka  1. - 3. tř.
 103  SPORTOVNÍ HRY I. - chlapci  úterý   13.00-13.45  Mgr. Petra Hejlová   tělocvična   1. - 2. tř.
 104  HRÁTKY S HUDBOU úterý  13.45-14.30  Mgr. Petra Hejlová    uč. č. 12 (2.B)  1. - 3. tř.
 105  S FLÉTNIČKOU ZA PÍSNIČKOU  středa  13.00-13.45 Michaela Matoušová    uč. č. 18 (1.A)  1. - 3. tř.
 106  DRAMATICKÝ KROUŽEK  středa  13.45-14.30 Michaela Matoušová    uč. č. 18 (1.A)  1. - 3. tř.
 107  SPORTOVNÍ HRY II. - chlapci  čtvrtek  13.00-13.45 Petra Zemanová    tělocvična  2. - 3. tř.
 108  ŠIKOVNÉ RUČIČKY  čtvrtek  13.45-14.30 Petra Zemanová    uč. č. 9 (3.A)  1. - 3. tř.
 109  SPORTOVNÍ HRY III. - dívky  pátek  13.00-13.45 Zuzana Smolíková    tělocvična  1. - 3. tř.
 110  BAREVNÉ KRESLENÍ  pátek  13.45-14.30 Zuzana Smolíková    uč.č.9 (3.A)  1. - 3. tř.
PLACENÉ KROUŽKY mimo ŠD - poplatek  za pololetí (+ případná záloha na materiál)
 201 FITNESS TANEC  středa  15.00-16.00 Zuzana Smolíková 450  tělocvična  1. stupeň
  VESELÁ VĚDA*  pondělí  13.30-14.30 Veselá věda    uč.č.10 (2.B)  1. stupeň
PLACENÉ KROUŽKY V HLAVNÍ BUDOVĚ ZŠ VE STUDENTSKÉ ULICI V MN. HRADIŠTI:
 301  KERAMIKA (650+250 mat.)  pondělí  13.00 - 14.30 Mgr. Lenka Trehšlová 900  keram. dílna  1. st. ZŠ
 302  BADMINTON   středa  15.00-16.15 Bc. Veronika Čečelská 450  tělocvična  4. - 6. tř.
 303  BADMINTON  středa  16.15-17.30 Bc. Veronika Čečelská 450  tělocvična  7. - 9. tř.
PLACENÉ KROUŽKY V MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE VE VESELÉ:
 401 VESELÁČEK  středa  15.00-16.00  Bc. Milena Pospíšilová 450

 Veselá

 1. - 4. V
 402 ANGLIČTINA  pondělí  13.15-14.15 Mgr. Jarmila Šimková 450

 Veselá

 1. - 4. V
 403 HRA NA FLÉTNU  středa 13.00 - 14.00 Mgr. Eva Fišerová 450  Veselá  1. - 4. V

*VĚDECKÉ POKUSY  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí - pondělí 13.30 - 14.30 h., v budově ZŠ na Masarykově nám. (uč. č. 10), pořádá Veselá věda z.ú., Jablonec n. N.