Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ve školním roce 2018/19:

Přihlášky na zájmové kroužky rozdají vedoucí kroužků. Kroužek bude otevřen jen při určitém počtu zájemců.

V případě, že se kroužek naplní (minimální 7 žáků) bude děti vedoucí kroužku informovat a předá jim údaje potřebné k bezhotovostní

úhradě kroužku.

Ve prospěch ÚČTU č. 51-6902230267/0100, VARIABILNÍ SYMBOL = evidenční číslo žáka, SPECIFICKÝ SYMBOL = 1. sloupec tabulky.

Platbu za II. pololetí šk. roku 2018/19 je třeba poukázat do 20. února 2019, pokud žák nebude mít kroužek do tohoto data uhrazen,

nebude ho moci navštěvovat. 

Specifický

symbol

Název kroužku  Den  Čas  Vedoucí kroužku

Částka

   v Kč

Místo konání  Poznámka 
BUDOVA ZŠ na MASARYKOVĚ NÁM. V MN. HRADIŠTI:
KROUŽKY V RÁMCI ŠD - děti přihlášené do ŠD mají kroužky ZDARMA, platí jen případnou zálohu na materiál vedoucímu kroužku
 101  CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ pondělí   13.30 - 14.00 Jana Macháčková   tělocvična   1. - 3. tř.
 102  DOVEDNÉ RUCE s vařením  I. pondělí  14.00 - 14.45 Jana Macháčková   šk. kuchyňka  1. - 3. tř.
 103  DOVEDNÉ RUCE s vařením II. úterý  13.30 - 14.30 Jana Macháčková   šk. kuchyňka  1. - 3. tř.
 104  SPORTOVNÍ HRY I. - chlapci  úterý   13.30 - 14.00 Nikola Flanderková   tělocvična   1. - 2. tř.
 105  POČÍTAČOVÝ KROUŽEK - 1. tř. úterý   14.00 - 14.45 Nikola Flanderková   uč.č.20 - PC 1. třídy 
 106  S FLÉTNIČKOU ZA PÍSNIČKOU středa   13.00 - 13.45 Michaela Matoušová    uč.č. 9 (3.A)   1. - 3. tř.
 107  DRAMATICKÝ KROUŽEK středa   13.45 - 14.30 Michaela Matoušová    uč.č. 9 (3.A)  1. - 3. tř.
 108  SPORTOVNÍ HRY II. - chlapci čtvrtek   13.00 - 13.45 Petra Zemanová    tělocvična  2. - 3. tř.
 109  DOVEDNÉ RUCE čtvrtek  13.45 - 14.30 Petra Zemanová    uč.č.9 (3.A)  1. - 3. tř.
 110  SPORTOVNÍ HRY III. - dívky pátek  13.00 - 13.45 Zuzana Smolíková    tělocvična  1. - 3. tř.
 111  ZPÍVÁNÍ PRO RADOST pátek  13.45 - 14.30 Zuzana Smolíková    uč.č. 9 (3.A)  1. - 3. tř.
PLACENÉ KROUŽKY mimo ŠD - poplatek  za pololetí (+ případná záloha na materiál)
 201

VESELÉ VYRÁBĚNÍ

(popl. 350 + 100 záloha)         

úterý  14.30 - 15.30 Bc. Veronika Čečelská 450  učebna 3.A  1. stupeň
 202 ZUMBA středa  15.00 - 16.00 Zuzana Smolíková 350  tělocvična  1. stupeň
KROUŽKY V HLAVNÍ BUDOVĚ ZŠ VE STUDENTSKÉ ULICI V MN. HRADIŠTI:
 301  KERAMIKA (350+200 záloha) pondělí  13.00 - 14.30 Mgr. Lenka Trehšlová 550  keram. dílna  1. stupeň
 302  KERAMIKA (350+200 záloha) středa   13.00 - 14.30 Mgr. Lenka Trehšlová 550  keram.dílna  1. stupeň
 303  SPORTOVNÍ HRY  úterý  15.00 - 16.30 Zdeněk Šístek 350  tělocvična  3. - 5. tř.
 305  DRAMATICKÝ KROUŽEK středa  13.00 - 14.00 Bc. Stáňa Matulová 350  sál ZŠ 4. - 9. tř.
 306  DRAMATICKÝ KROUŽEK středa  14.00 - 15.00 Bc. Stáňa Matulová 350  sál ZŠ 4. - 9. tř.
 307  DRAMATICKÝ KROUŽEK středa  15.00 - 16.00 Bc. Stáňa Matulová 350  sál ZŠ 4. - 9. tř.
 308  BADMINTON - 2 skupiny středa 15.00 - 17.30 Bc. Veronika Čečelská 350 tělocvična  
PLACENÉ KROUŽKY V MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE VE VESELÉ:
 401 HRA NA FLÉTNU pondělí  13.00 - 14.00 Mgr. Eva Fišerová 350 Veselá  
 402 VESELÁČEK  úterý  15.00 - 16.00  Bc. Milena Pospíšilová 350

Veselá

 

 

VĚDECKÉ POKUSY  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí - středa 13.15 -14.15 h., v budově ZŠ na Masarykově nám. (uč. č. 10), pořádá Veselá věda z.ú., Jablonec n. N.