Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ve školním roce 2021/2022:

Seznamy pro zápis do zájmových kroužků v rámci školní družiny budou vyvěšeny ve středu 15. září 2021 v 6.00 hodin
(na nástěnce u vchodu do budovy ZŠ na náměstí)

Přihlášky na zájmové kroužky rozdají vedoucí kroužků. Kroužek bude otevřen jen při určitém počtu zájemců.

V případě, že se kroužek naplní (minimální 8 žáků) bude děti vedoucí kroužku informovat a předá jim údaje potřebné k bezhotovostní

úhradě kroužku.

Ve prospěch ÚČTU č. 51-6902230267/0100, VARIABILNÍ SYMBOL = evidenční číslo žáka, SPECIFICKÝ SYMBOL = 1. sloupec tabulky.

Platbu za I. pololetí šk. roku 2021/2022 je třeba poukázat do konce měsíce října 2021, pokud žák nebude mít kroužek do tohoto  

data uhrazen, nebude ho moci navštěvovat. 

Specifický

symbol

Název kroužku  Den  Čas  Vedoucí kroužku

Částka

   v Kč

Místo konání  Poznámka 
BUDOVA ZŠ na MASARYKOVĚ NÁM. V MN. HRADIŠTI:
KROUŽKY V RÁMCI ŠD - děti přihlášené do ŠD mají kroužky ZDARMA, platí jen případnou zálohu na materiál vedoucímu kroužku
 101  CVIČENÍ NA MÍČÍCH  pondělí  13.00-13.45 Jana Macháčková   tělocvična   1. - 3. tř.
 102  DOVEDNÉ RUCE s vařením    pondělí  13.45-14.30 Jana Macháčková   šk. kuchyňka  1. - 3. tř.
 103  HRÁTKY S HUDBOU  úterý   13.00-13.45 Mgr. Petra Hejlová    uč.č.10 (1.B)  1. - 3. tř.
 104  DESKOVÉ A LOGICKÉ HRY úterý  13.45-14.30 Mgr. Petra Hejlová    uč.č.10 (1.B)  1. - 3. tř.
 105  SPORTOVNÍ HRY I. - chlapci  středa  13.00-13.45 Jana Choděrová    tělocvična  1. - 2. tř.
 106  DOVEDNÉ RUCE  středa  13.45-14.30 Jana Choděrová    uč.č.9 (1.A)  1. - 3. tř.
 107  SPORTOVNÍ HRY II. - chlapci  čtvrtek  13.00-13.45 Petra Zemanová    tělocvična  2. - 3. tř.
 108  VESELÉ VYRÁBĚNÍ  čtvrtek  13.45-14.30 Petra Zemanová    uč.č.11 (1.C)  1. - 3. tř.
 109  SPORTOVNÍ HRY III. - dívky  pátek  13.00-13.45 Zuzana Jančárová    tělocvična  1. - 3. tř.
 110  MALÉ KRESLENÍ  pátek  13.45-14.30 Zuzana Jančárová    uč.č.21 (2.B)  1. - 3. tř.
PLACENÉ KROUŽKY mimo ŠD - poplatek  za pololetí
 201 FITNESS TANEC  středa  15.00-16.00 Zuzana Jančárová  450  tělocvična  1. - 3. tř.
  VESELÁ VĚDA*  pondělí  13.30-14.30 Veselá věda      1. stupeň
PLACENÉ KROUŽKY V HLAVNÍ BUDOVĚ ZŠ VE STUDENTSKÉ ULICI V MN. HRADIŠTI:
 301  KERAMIKA  pondělí  13.15 - 14.45  Mgr. Lenka Trehšlová  900  keram. dílna  1. st. ZŠ
 302  BADMINTON  úterý  15.00 - 16.00  Bc.Veronika Čečelská  450  tělocvična  2. st. ZŠ
 303  FLORBAL čtvrtek  15.00 - 16.00  Anna Kostková  450  tělocvična 4. - 5. třídy
PLACENÉ KROUŽKY V MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE VE VESELÉ:
 403 HRA NA FLÉTNU  středa  13.30 - 14.30  Mgr. Eva Fišerová  450  Veselá  1. - 4. V

*VESELÁ VĚDA - kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti z 1. stupně ZŠ. Informace a přihlášky na www.veselaveda.cz