Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ve školním roce 2017/18:

Přihlášky na zájmové kroužky rozdají vedoucí kroužků. Kroužek bude otevřen jen při určitém počtu zájemců.

V případě, že se kroužek naplní (minimální 7 žáků) bude děti vedoucí kroužku informovat a předá jim údaje potřebné k bezhotovostní

úhradě kroužku.

Ve prospěch ÚČTU č. 51-6902230267/0100, VARIABILNÍ SYMBOL = evidenční číslo žáka, SPECIFICKÝ SYMBOL = 1. sloupec tabulky.

Platbu za II. pololetí šk. roku 2017/18 je třeba poukázat do 20. února 2018, pokud žák nebude mít kroužek do tohoto data uhrazen,

nebude ho moci navštěvovat.

 

Specifický

symbol

Název kroužku  Den  Čas  Vedoucí kroužku

Částka

   v Kč

Místo konání  Poznámka 
BUDOVA ZŠ na MASARYKOVĚ NÁM. V MN. HRADIŠTI:
KROUŽKY V RÁMCI ŠD - děti přihlášené do ŠD mají kroužky ZDARMA, platí jen případnou zálohu na materiál vedoucímu kroužku
 101  CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ pondělí   13.00 - 13.45 Jana Macháčková   tělocvična   1. - 3. tř.
 102  SPORTOVNÍ HRY - chlapci  pondělí  13.45 - 14.30 Bc.Veronika Čečelská   tělocvična   3. tř.
 103  DOVEDNÉ RUCE S VAŘENÍM pondělí   13.45 - 14.45 Jana Macháčková   šk. kuchyňka   1. - 3. tř.
 104  SPORTOVNÍ HRY - dívky úterý   13.00 - 13.45 Petra Zemanová   tělocvična 1. - 3. tř. 
 105  DOVEDNÉ RUCE úterý   13.45 - 14.30 Petra Zemanová   uč. 18 (3.A)  1. - 3. tř.
 106  S FLÉTNIČKOU ZA PÍSNIČKOU středa   13.00 - 13.45 Michaela Matoušová   uč. 21 (2.A)  1. - 3. tř.
 107  DRAMATICKÝ KROUŽEK středa   13.45 - 14.30 Michaela Matoušová    uč. 21 (2.A)  1. - 3. tř.
 108  POČÍTAČE pro 1. třídy čtvrtek   13.00 - 13.45 Bc.Veronika Čečelská    PC (uč.č.20)  1. třídy
 109  VESELÉ VYRÁBĚNÍ čtvrtek  13.45 - 14.30 Bc.Veronika Čečelská    uč. 21 (2.A)  1. - 3. tř.
 110  SPORTOVNÍ HRY - chlapci pátek  13.00 - 13.45 Zuzana Smolíková    tělocvična  1. - 2. tř.
 111  ZPÍVÁNÍ PRO RADOST pátek  13.45 - 14.30 Zuzana Smolíková    uč. 21 (2.A)  1. - 3. tř.
PLACENÉ KROUŽKY mimo ŠD - poplatek  za pololetí (+ případná záloha na materiál)
 201 VÝROBA ŠPERKŮ           pondělí  15.00 - 16.00 Bc.Veronika Čečelská 350  nŠD  1. stupeň
 204 ZUMBA středa  15.00 - 16.00 Zuzana Smolíková 350  tělocvična  1. stupeň
 KROUŽKY V HLAVNÍ BUDOVĚ ZŠ VE STUDENTSKÉ ULICI V MN. HRADIŠTI:
 301  BADMINTON I. úterý   16.30 - 17.30 Bc.Veronika Čečelská 350  tělocvična  6 - 12 let
 302  BADMINTON II. úterý  17.30 - 18.30 Bc.Veronika Čečelská 350  tělocvična  6 - 12 let
 303  KERAMIKA (350+200 záloha) pondělí   13.00 - 14.30 Mgr.Lenka Trehšlová 550  keram. dílna  
 304  KERAMIKA (350+200 záloha) středa   13.00 - 14.30 Mgr.Lenka Trehšlová 550  keram.dílna  
 305  DRAMATICKÝ KROUŽEK středa  13.00 - 14.00 Bc. Stáňa Matulová 350  sál školy  1. stupeň
 306  DRAMATICKÝ KROUŽEK středa

 14.00 - 15.00

 15.00 - 16.00

Bc. Stáňa Matulová 350  sál školy  2. stupeň
 307  ŠACHOVÝ KROUŽEK pondělí  13.00 - 14.00 Ing. Miroslav Češka 350  učebna č.025  
 308  SPORTOVNÍ HRY úterý  15.00 - 16.30 Zdeněk Šístek 350  tělocvična 3. - 5. třídy
PLACENÉ KROUŽKY V MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE VE VESELÉ:
401 HRA NA FLÉTNU středa  13.00 - 14.00 Mgr. Eva Fišerová 350 Veselá  
402 HRA NA FLÉTNU středa  14.00 - 15.00 Mgr. Eva Fišerová 350 Veselá  
403 VESELÁČEK úterý  15.00 - 16.00 Bc.Milena Pospíšilová 350 Veselá