Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Poradenské služby školy

Tiskopis - ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

 

VÝCHOVNÝ PORADCE pro 1. - 9. ročník

Mgr. Jana Honců

Konzultační hodiny:
ÚTERÝ 12:30 – 14:00 v hlavní budově školy ve Studentské ul.
Pro rodiče a žáky vždy podle potřeby po předchozí domluvě

Telefon 733 745 986
Tel. (ZŠ Studentská) 326 771 890
E-mail honcu@2zsmh.cz

 Služby

Škola poskytuje poradenské služby prostřednictvím výchovné poradkyně v oblastech:

Škola spolupracuje s PPP v Mladé Boleslavi, kontaktní osobou je speciální pedagog PaedDr. Karel Wohlhötner. Poradna poskytuje služby v oblasti:

S policií ČR škola spolupracuje v oblasti řešení problematiky kriminálních jevů a v oblasti prevence rizikového chování.
S odborem sociálních věcí a zdravotnictví řeší společně záškoláctví žáků.

 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍD:

INFORMACE - PŘEHLED

Informace pro žáky 9. ročníků

Informace SŠ

 

 

METODIK PREVENCE pro 1. - 9. ročník

 Pověřený metodik prevence -  Mgr. Miroslava Kuchrýková

Tel. (ZŠ Studentská)  326 771 890
 E-mail kuchrykova@2zsmh.cz

Oblasti působení:

záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, zneužívání sektami, kriminální chování,

rizikové projevy sebepoškozování a další rizikové chování

Konzultační hodiny dle dohody.

 

Minimální preventivní program 2022

 

Školní strategie primární prevence 2019 - 2024

 
 

ICT KOORDINÁTOR

Mgr. Tomáš Najman

Tel. (ZŠ Studentská) 326 771 890
E-mail najman@2zsmh.cz

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Mgr. Ing. Zuzana Tomášová

Tel.: 720 987 307, e-mail: poverenec@mnhradiste.cz

 Zásady ochrany osobních údajů ZDE