Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Poradenské služby školy

Tiskopis - ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

 

VÝCHOVNÝ PORADCE pro 1. - 3. ročník

Mgr. Eliška Golmanová

V budově ZŠ na Masarykově nám. v Mn. Hradišti 

Telefon 739 659 079
E-mail eliska.golmanova@2zsmh.cz

 

 

 VÝCHOVNÝ PORADCE pro 4. - 9. ročník

Mgr. Jana Honců

Konzultační hodiny:
STŘEDA 12:50 - 14.00 v hlavní budově školy ve Studentské ul.
Pro rodiče a žáky vždy podle potřeby po předchozí domluvě

Telefon 733 745 986
Tel. (ZŠ Studentská) 326 771 890
E-mail jana.honcu@2zsmh.cz

 

Škola poskytuje poradenské služby prostřednictvím výchovných poradkyň v oblastech:

Škola spolupracuje s PPP v Mladé Boleslavi, kontaktní osobou je speciální pedagog PaedDr. Karel Wohlhöfner. Poradna poskytuje služby v oblasti:

S policií ČR škola spolupracuje v oblasti řešení problematiky kriminálních jevů a v oblasti prevence rizikového chování.
S odborem sociálních věcí a zdravotnictví řeší společně záškoláctví žáků.

 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍD:

INFORMACE - PŘEHLED

Informace pro žáky 9. ročníků

Informace SŠ

 

 

METODIK PREVENCE pro 1. - 9. ročník

 Mgr. Miroslava Kuchrýková

Tel. (ZŠ Studentská)  326 771 890
 E-mail

Oblasti působení:

záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, zneužívání sektami, kriminální chování,

rizikové projevy sebepoškozování a další rizikové chování

Konzultační hodiny dle dohody.

 

Minimální preventivní program 2022

Školní strategie primární prevence 2019 - 2024

 
 

PSYCHOLOŽKA

 Mgr. Aneta SVOBODOVÁ  

Telefon  724 336 437 
E-mail aneta.svobodova@2zsmh.cz
Konzultační hodiny úterý         8.00 - 14.00 h., nebo dle domluvy
  čtvrtek      8.00 - 14.00 h., nebo dle domluvy
 

Informace o zpracování OÚ v rámci poradenských služeb šk.psychologa.docx

 

BLOG šk. psycholožky ZDE

Blog určený žákům, jejich rodičům a pedagogům školy


Služby:

Individuální i skupinové poradenství a terapie pro žáky, žákyně, rodiče, pedagogický sbor.

 

Pro žáky a žákyně:

Základní diagnostika při potížích se zvládáním učiva.

Poradenství a terapie při osobních a vztahových problémech.

Poradenství v oblasti profesní orientace (volba střední školy, povolání).

Krizová intervence (pomoc a podpora) v náročné životní situaci.

Podpora při řešení konfliktů a obtížných situací ve třídě.

 

Pro rodiče:

Pomoc a podpora při zvládání problémů spojených s docházkou dítěte do školy

(školní neúspěch, začlenění dítěte ve třídě, profesní orientace, specifické vzdělávací potřeby).

Rodinná terapie.

 

Pro pedagogický sbor:

Pomoc a podpora při řešení konfliktních situací ve třídě a při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Vzdělání a praxe:

Magisterské studium psychologie na FF UK Praha, bakalářské studium speciální pedagogiky na PedF UK Praha, kurz logopedického asistenta, vzdělávání zaměřené na dítě v pěstounské péči, terapeutické rodičovství.

Praxe v oblasti školní psychologie (práce s třídními kolektivy, individuální konzultace s žáky, spolupráce s pedagogy i rodiči), poradenství v rodinném centru na pozici dětského psychologa, tvorba a realizace vzdělávacích programů pro neformální vzdělávání.