Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Projekty

 

Ovoce do škol

Účastníme se evropského projektu "Ovoce do škol" s finanční podporou Evropské unie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt VZDĚLÁVÁME SE III, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/20_80/0022735 je spolufinancován Evropskou unií

  

Projekt je zaměřen na personální podporu pomocí školního psychologa, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování, rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky a v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT.

Získaná dotace: 1,040.832,-- Kč

Zahájení      1. 10. 2021

Ukončení    30. 6. 2022

 

 

 

 

Projekt VYBAVENÍ KMENOVÝCH UČEBEN ZŠ STUDENTSKÁ NOVÝM NÁBYTKEM A ZAŘÍZENÍM

15. 12. 2021

Hlavní cíl operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj.

 

Hlavní cíl projektu: Modernizace vybavení 6 kmenových učeben budovy základní školy ve Studentské ulici.

 

Popis projektu: V rámci projektu jsou do 6 kmenových učeben pořízeny nové posuvné tabule. 5 učeben získává nové lavice a židle.

Do 3 učeben jsou pořízeny nové katedry s učitelskými židlemi.