Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Školní psycholog

Psycholožka

 Mgr. Aneta SVOBODOVÁ

  

Kontakty:

Telefon  724 336 437 
E-mail svobodova@2zsmh.cz
Konzultační hodiny pondělí 8.00 - 14.00 h., nebo dle domluvy
  středa   8.00 - 14.00 h., nebo dle domluvy
 

Souhlas s poskytováním poradenských služeb a činností školního psychologa

Ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování OÚ v rámci poradenských služeb šk.psychologa.docx

 

BLOG šk. psycholožky ZDE

Blog určený žákům, jejich rodičům a pedagogům školy


Služby:

Individuální i skupinové poradenství a terapie pro žáky, žákyně, rodiče, pedagogický sbor.

 

Pro žáky a žákyně:

Základní diagnostika při potížích se zvládáním učiva.

Poradenství a terapie při osobních a vztahových problémech.

Poradenství v oblasti profesní orientace (volba střední školy, povolání).

Krizová intervence (pomoc a podpora) v náročné životní situaci.

Podpora při řešení konfliktů a obtížných situací ve třídě.

 

Pro rodiče:

Pomoc a podpora při zvládání problémů spojených s docházkou dítěte do školy

(školní neúspěch, začlenění dítěte ve třídě, profesní orientace, specifické vzdělávací potřeby).

Rodinná terapie.

 

Pro pedagogický sbor:

Pomoc a podpora při řešení konfliktních situací ve třídě a při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Vzdělání a praxe:

Magisterské studium psychologie na FF UK Praha, bakalářské studium speciální pedagogiky na PedF UK Praha, kurz logopedického asistenta, vzdělávání zaměřené na dítě v pěstounské péči, terapeutické rodičovství.

Praxe v oblasti školní psychologie (práce s třídními kolektivy, individuální konzultace s žáky, spolupráce s pedagogy i rodiči), poradenství v rodinném centru na pozici dětského psychologa, tvorba a realizace vzdělávacích programů pro neformální vzdělávání.