Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Školní psycholog

Psycholožka

Mgr. Hana Slánská

 

Konzultační hodiny:

STŘEDA: 7.45 – 16.00 hod.

PONDĚLÍ: individuálně dle potřeby a po předchozí domluvě

 

Kontakty:

Telefon  775 363 238 
 E-mail  psycholog@2zsmh.cz
Obecný souhlas s činností školního psychologa ZDE

Služby:

Individuální i skupinové poradenství a terapie pro žáky, žákyně, rodiče, pedagogický sbor.

 

Pro žáky a žákyně:

Základní diagnostika při potížích se zvládáním učiva.

Poradenství a terapie při osobních a vztahových problémech.

Poradenství v oblasti profesní orientace (volba střední školy, povolání).

Krizová intervence (pomoc a podpora) v náročné životní situaci.

Podpora při řešení konfliktů a obtížných situací ve třídě.

 

Pro rodiče:

Pomoc a podpora při zvládání problémů spojených s docházkou dítěte do školy

 (školní neúspěch, začlenění dítěte ve třídě, profesní orientace, specifické vzdělávací potřeby).

Rodinná terapie.

 

Pro pedagogický sbor:

Pomoc a podpora při řešení konfliktních situací ve třídě a při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

Vzdělání a praxe:

Magisterské studium psychologie na FSS MU Brno, pětiletý psychoterapeutický výcvik v rodinné a systemické terapii, vzdělávání v rámci projektu VIP-Kariéra zaměřené na školní psychologické poradenství, výcvik v telefonické krizové intervenci v rámci Linky Bezpečí.

Praxe v oblasti rodinné terapie (rodinné vztahy, rozvodové spory, konflikty a obtížné životní situace v rodině) a školní psychologie (práce se třídami na zlepšení vztahů ve třídě, individuální práce s žáky se vztahovými, emočními potížemi a potížemi se zvládáním učiva).