Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Organizace školního roku

Pedagogické rady

 31.08.2018 v 8.30 hodin
 15.11.2018 v 15.10 hodin
 22.01.2019 v 15.10 hodin
 16.04.2019 v 15.10 hodin
 25.06.2019

v 13.10 hodin


Schůzky metodických orgánů se budou konat 2x ročně, termíny uvedou předsedové v plánech práce.
Porady s třídními učiteli se budou konat dle aktuální potřeby.
Provozní porady se budou konat dle aktuální potřeby.

 

Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
1. STUPEŇ – 1. tř.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
1. STUPEŇ – 2. , 3. tř.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
2. STUPEŇ + 4. , 5. tř.
KONZULTACE
VESELÁ
Individ. dle potřeb TU

19. 11. 2018 (po) od 15.15 h.

24. 4. 2019 (st) od 15.15 h.

20. 11. 2018 (út) od 15.15 h.

25. 4. 2019 (čt) od 15.15 h.

individ. dle potřeb TU
listopad,duben
Konzultace s vyučujícími: mohou rodiče dohodnout s třídním učitelem i ostatními vyučujícími dle potřeby (i po telefonické domluvě).

 Prázdniny

Začátek vyučování ve šk. roce 2018/19 pondělí 3. 9. 2018
Konec 1. pololetí čtvrtek 31. 1. 2019
Konec 2. pololetí pátek 28. 6. 2019
Podzimní prázdniny pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny sobota 22. 12. 2018 - středa 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny pátek 1. 2. 2019
Jarní prázdniny  11. 3.  -  17. 3. 2019
Velikonoční prázdniny

čtvrtek 18. 4. 2019 (pátek 19. 4. 2019 - svátek)

Hlavní prázdniny sobota 29. 6. 2019 - neděle 1. 9. 2019
Zahájení vyučování ve šk. roce 2019/2020 pondělí 2. 9. 2019