Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Organizace školního roku

Pedagogické rady

 

 31. 8. 2022  10.30 h. 1. a 2. stupeň ZŠ
 10. 11. 2022  15.10 h. 1.  a 2. stupeň ZŠ
 24. 1. 2023  15.10 h. 1. a 2. stupeň ZŠ
 13. 4. 2023  15.10 h. 1. a 2. stupeň ZŠ
 22. 6. 2023  15.10 h.

1. a 2. stupeň ZŠ


Schůzky metodických orgánů se budou konat 2x ročně, termíny uvedou předsedové v plánech práce.
Porady s třídními učiteli se budou konat dle aktuální potřeby.
Provozní porady se budou konat dle aktuální potřeby.

 

Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
1. STUPEŇ – 1. tř.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
1. STUPEŇ – 2. , 3. tř.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
2. STUPEŇ + 4. , 5. tř.
KONZULTACE
VESELÁ
 Individ. dle potřeb TU

 14. 11. 2022 od 15.15 h.

 19.  4. 2023  od 15.15 h.

  15. 11. 2022 od 15.15 h.

  20.   4. 2023 od 15.15 h.

 dle potřeb TU

listopad, duben

Konzultace s vyučujícími: mohou rodiče dohodnout s třídním učitelem i ostatními vyučujícími dle potřeby (i po telefonické domluvě).

 Prázdniny

Začátek vyučování ve šk. roce 2022/2023 čtvrtek  1. 9. 2022
Konec 1. pololetí úterý 31. 1. 2023
Konec 2. pololetí pátek 30. 6. 2023
Podzimní prázdniny středa 26. 10.  a čtvrtek 27. 10. 2022
Volno ředitele ZŠ pátek 18. 11. 2022
Vánoční prázdniny pátek 23. 12. 2022- pondělí 2. 1. 2023
Pololetní prázdniny pátek 3. 2. 2023
Jarní prázdniny  27. 2. - 5. 3. 2023
Velikonoční prázdniny

čtvrtek 6. 4. 2023 (pátek 7. 4. 2023- svátek)

Hlavní prázdniny pátek 1. 7. 2023 - středa 31. 8. 2023
Zahájení vyučování ve šk. roce 2023/2024 pondělí 4. 9. 2023