Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Organizace školního roku

Pedagogické rady

pátek 28.08.2020  8:30 hodin
 čtvrtek 12.11.2020 15:10 hodin 
 čtvrtek 21.01.2021  15:10 hodin
 úterý 13.04.2021  15:10 hodin
 čtvrtek 24.6.2021

 13:10 hodin


Schůzky metodických orgánů se budou konat 2x ročně, termíny uvedou předsedové v plánech práce.
Porady s třídními učiteli se budou konat dle aktuální potřeby.
Provozní porady se budou konat dle aktuální potřeby.

 

Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
1. STUPEŇ – 1. tř.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
1. STUPEŇ – 2. , 3. tř.
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
2. STUPEŇ + 4. , 5. tř.
KONZULTACE
VESELÁ
 Individ. dle potřeb TU

 18.11.2020 (st) od 15:15 h.

 19.04.2021 (po) od 15:15 h.

 19.11.2020 (čt) od 15:15 h.

 20.04.2021 (út) od 15:15 h.

 individ. dle potřeb TU

       listopad, duben

Konzultace s vyučujícími: mohou rodiče dohodnout s třídním učitelem i ostatními vyučujícími dle potřeby (i po telefonické domluvě).

 Prázdniny

Začátek vyučování ve šk. roce 2020/2021 úterý 1. 9. 2020
Konec 1. pololetí čtvrtek 28. 1. 2021
Konec 2. pololetí středa 30. 6. 2021
Podzimní prázdniny čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020
Volno ředitele ZŠ pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020
Vánoční prázdniny středa 23. 12. 2020 - neděle 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny pátek 29. 1. 2021
Jarní prázdniny  8.  - 14. 2 2021
Velikonoční prázdniny

čtvrtek 1. 4. 2021 (pátek 2. 4. 2021- svátek)

Hlavní prázdniny čtvrtek 1. 7. 2021 - úterý 31. 8. 2021
Zahájení vyučování ve šk. roce 2021/2022 středa 1. 9. 2021