Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Seznam učitelů

# TŘÍDA JMÉNO E-MAIL
    Třídní učitelé pro šk. rok 2021/2022:  
1 2.V, 4.V Mgr. Fišerová Eva fiserova@2zsmh.cz
2 1.V, 3.V Mgr. Günzelová Klára gunzelova@2zsmh.cz
3 1.A Mgr. Dobrovolná Kateřina dobrovolna@2zsmh.cz
4 1.B Mgr. Sehnoutková Martina sehnoutkova@2zsmh.cz
5 1.C Mgr. Bernatová Helena bernatova@2zsmh.cz
6 2.A Mgr. Moldaschlová Hana moldaschlova@2zsmh.cz
7 2.B Mgr. Kyselová Ivana kyselova@2zsmh.cz
8 3. A Mgr. Průšková Ivana pruskova@2zsmh.cz
9 3. B Mgr. Trehšlová Lenka trehslova@2zsmh.cz
10 4. A PaedDr. Češková Ivana ceskova@2zsmh.cz
11 4. B  Mgr. Podrazká Eva podrazka@2zsmh.cz
12 4. C Mgr. Honců Jana honcu@2zsmh.cz
13 5. A Mgr. Daňková Jana dankova@2zsmh.cz
14 5. B Mgr. Kavalíková Hana kavalikova@2zsmh.cz
15 6. A Mgr. Pleskotová Ivana pleskotova@2zsmh.cz
16 6. B Mgr. Martoníková Danuše martonikova@2zsmh.cz
17 6. C Mgr. Zelenková Martina zelenkova@2zsmh.cz
18 7. A Mgr. Trpkošová Dana trpkosova@2zsmh.cz
19 7. B Mgr. Maryšková Petra maryskova@2zsmh.cz
20 7. C Mgr. Čermáková Pavlína cermakova@2zsmh.cz
21 8. A Mgr. Kuchrýková Miroslava kuchrykova@2zsmh.cz
22 8. B Bc. Čečelská Veronika cecelska@2zsmh.cz
23 9. A Mgr. Nohýnková Terezie

nohynkova@2zsmh.cz

24 9. B Mgr. Hejl Ladislav

hejl@2zsmh.cz

25 9. C Prokopová Petra prokopova@2zsmh.cz
       
    Vedení školy a další vyučující:  
26   Mgr. Čermák Vladimír, ředitel školy cermak@2zsmh.cz
27   Mgr. Najman Tomáš, zástupce pro 2. st. najman@2zsmh.cz
28   Mgr. Mizera Vladimír, zástupce pro 1. st. vlada.mizera@seznam.cz
29   Mgr. Mrázová Marcela mrazova@2zsmh.cz
30   Mgr. Karglová Iveta karglova@2zsmh.cz
31   Mgr. Kozáková Helena kozakova@2zsmh.cz
32   Mgr. Biglová Petra  
33   Mgr. Moldaschlová Jana jana.moldaschlova@2zsmh.cz
34   Ing. Vaněk Jaroslav vanek@2zsmh.cz
35   Sojková Irena  sojkova@2zsmh.cz
36   Kancnýř Pavel  
37   Bc. Sameš Jiří  sames@2zsmh.cz
38   Dolejš Patrick  dolejs@2zsmh.cz
       
    Asistenti pedagoga:  
39   Šámalová Markéta, asistentka pedagoga ve Veselé  samalova@2zsmh.cz
40   Koudelková Olga, asistentka pedagoga  koudelkova@2zsmh.cz
41   Kollátorová Veronika, asistentka pedagoga  kollatorova@2zsmh.cz
42   Doudová Michaela, asistentka pedagoga  doudova@2zsmh.cz
43   

Egertová Radka, asistentka pedagoga

 egertova@2zsmh.cz
       
    Školní družina:  
44   Macháčková Jana, vedoucí vychovatelka  machackova@2zsmh.cz
45   Zemanová Petra, vychovatelka zemanova@2zsmh.cz
46   Mgr. Červinková Helena, vychovatelka cervinkova@2zsmh.cz
47   Mgr. Hejlová Petra, vychovatelka hejlova@2zsmh.cz
48   Jana Choděrová, vychovatelka, asistentka pedagoga choderova@2zsmh.cz
49   Jiřina Svobodová, vychovatelka a asistentka pedagoga (hl.budova) svobodova.jirina@2zsmh.cz
50   Bc. Pospíšilová Milena, vychovatelka Veselá, asistentka pedagoga pospisilova@2zsmh.cz