Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Vrácení přeplatků za školní družinu

14.6.2021 - 30.6.2021

Vzhledem k nestandardnímu průběhu letošního školního roku přistoupilo ředitelství ZŠ k úpravě poplatků za školní družinu. Vzniklé přeplatky Vám budeme postupně bezhotovostně vracet. Technicky bohužel není možný převod na další školní rok.

 

 

Výše poplatků za ŠD (šk. rok 2020/2021) byla stanovena takto:

1. pololetí:

za 09/2020 200,-- Kč prezenční výuka

za 10/2020 100,-- Kč prezenční + distanční výuka

za 11/2020 100,-- Kč prezenční + distanční výuka

za 12/2020 200,-- Kč prezenční výuka

za 01/2021 200,-- Kč prezenční výuka platí pouze pro 1. a 2. třídy + ZŠ Veselá

 

2. pololetí:

za 02/2021 200,--Kč prezenční výuka platí pouze pro 1. a 2. třídy + ZŠ Veselá

za 03/2021   --       distanční výuka

za 04/2021 100,-- Kč distanční + prezenční výuka (pouze ZŠ Veselá)

za 05/2021 100,-- Kč distanční + prezenční výuka 1. – 4. třídy

za 06/2021 200,-- Kč prezenční výuka 1. – 4. třídy

 

 

1. stupeň