Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Přijetí žáka do 6. ročníku pro šk. rok 2024/2025

27.2.2024 - 31.5.2024

V současné době máme v 5. ročníku dvě naplněné třídy. Podle situace po přijímacím řízení na 8letá gymnázia a podle zájmu o přestup do      6. ročníku z okolních malotřídních škol bude na základě personálních a prostorových možností školy rozhodnuto o počtu budoucích šestých tříd.

Z tohoto důvodu vyzýváme rodiče, kteří zvažují od 1. 9. 2024 přestup dítěte do našeho 6. ročníku, aby podali do kanceláře školy vyplněný formulář: ŽÁDOST O PŘESTUP, a to v termínu od 15. 4. do 15. 5. 2024. Pořadí žádostí přijatých v tomto období NEROZHODUJE.

Vyrozumění o vydaném rozhodnutí o přestupu žáka obdrží zákonní zástupci bez prodlení, nejpozději však do poloviny června 2024.

 

2. stupeň