Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Setkání rodičů žáků 9.tříd s výchovnou poradkyní

6.10.2015 15:00

V úterý  6. 10. 2015 v 15.00 hodin, se na sále ZŠ ve Studentské ulici, koná setkání rodičů s výchovnou poradkyní Mgr. Janou Honců, kde budete informováni o možnostech dalšího studia, podání přihlášek apod..   

Také zde budou přítomni zástupci některých středních škol a SOU,  kteří podají informace o možnostech studia na jejich školách a učilištích.

2. stupeň