Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

3.10.2016

Od října začíná většina zájmových kroužků, pokud nebude upřesněno jinak. Kroužky v rámci školní družiny mají děti přihlášené do ŠD zdarma. Přehled kroužků je uveden v kartě PRO ŽÁKY - ZÁJMOVÉ KROUŽKY.

Cena zájmových kroužků organizovaných školou (ve Studentské ulici) je 350,-- Kč/za pololetí. Úhrada za některé kroužky bude navýšena o spotřebovaný materiál.

 

 

 

 

Všichni