Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Události
Všichni
1. stupeň
2. stupeň
Veselá
Prvňáčci

Nadcházející a probíhající události

Zájezd do Velké Británie

V termínu 9.-14.června vyrazíme s žáky 7.-9.tříd na poznávací zájezd do Velké Británie. Navštívíme Londýn a jeho okolí, přímořské město Portsmouth a to vše bude zpestřené ubytováním v anglických rodinách.

Program zájezdu zde: 

http://www.2zsmh.cz/soubory/19-203-kouzeln-anglie.pdf

2. stupeň

Minulé události

Výpadek pevné telefonní linky

Podle oznámení O2 bude v pátek 17. 5. 2019 mimo provoz  pevná tel. linka  ZŠ 326 771 890 a školní jídelny 326 771 060.

Volat je možné na mobilní telefonní čísla

731 518 526 (ZŠ) a 733 177 667 (ŠJ).

Schůzka s CK ProTravel

V úterý 14.května se uskuteční schůzka rodičů se zástupcem cestovní kanceláře, s kterou vyrážíme na poznávací zájezd do Anglie. Setkání se bude konat v 15:30 v učebně 107.

2. stupeň

Jarní prázdniny

V týdnu od 11. do 17. března 2019 máme         JARNÍ PRÁZDNINY.

Všichni

ZÁPIS do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Před zápisem do 1. třídy se pro budoucí prvňáčky uskuteční:

DÍLNIČKY, a to ve středu 6. 3. 2019, od 16.00    do 17.00 h.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA pro rodiče se bude konat ve středu 20. 3. 2019 od 16.00 h.

 

ZÁPIS do 1. tř. proběhne ve středu 3. 4. 2019

 od 14.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ na Masa- rykově nám. v Mnichově Hradišti a v malotřídní škole ve Veselé  (Školní ul. 70).

Náhradní termín zápisu je stanoven na středu 17. 4. 2019,

a to od 14.30 do 16.00 hodin.

Pro šk. rok 2019/2020 budou otevřeny v budově ZŠ na Masarykově nám.    z kapacitních důvodů 2 první třídy, s maximálním počtem 28 žáků.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy ZDE

 

Rodiče  při  zápisu  předloží :

1. Vyplněný Zápisní list a Žádost o přijetí ( 2. strana )

Ke stažení ZDE - Zápisní list + Žádost o přijetí

2. Rodný list dítěte

3. Občanský průkaz zákon. zástupce

4. Cizinci – povolení k pobytu 

 

Prvňáčci

LYŽAŘSKÝ KURZ 7.A a 7.C

V neděli 17. 2. 2019, odjíždí žáci 7.A a 7.C na lyžařský kurz do Příchovic (Jičínská chata).

Návrat v sobotu 23. 2. 2019.

2. stupeň

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 budou žáci dostávat pololetní vysvědčení.

Vysvědčení rozdají třídní učitelé  4. nebo 5. vyučovací hodinu.

Na 2. stupni ZŠ odpadá odpolední výuka.

1. února 2019 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Všichni

Plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd

Žáci  2. a 3. tříd  se  v  rámci  tělesné  výchovy  opět  zúčastní  kurzu  plavání.  Výuka  bude  probíhat  v městském  bazénu  v Turnově  v délce  10ti  lekcí.  Rozpis  turnusů:

 

2.A + 2.B + 2.V + 3.V

13. 2.,  20. 2.,  27. 2.,  6. 3.,  20. 3.,  27. 3.,  3. 4., 10. 4.,  17. 4.,  24. 4.

3.A + 3.B

14. 2.,  21. 2.,  28. 2.,  7. 3.,  21. 3.,  28. 3., 4. 4.,  11. 4.,  25. 4.,  2. 5.

1. stupeň

Dětský karneval

Základní škola a Sbor dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště pořádají v sobotu 19. ledna 2019 tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL v prostorách Základní školy ve Studentské ulici. 

Ukázat starší