Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Události
Všichni
1. stupeň
2. stupeň
Veselá
Prvňáčci

Nadcházející a probíhající události

Přístupové údaje do eŽK

   Od školního roku 2020/21 bude škola využívat elektronickou žákovskou knížku (eŽK) ve všech třídách kromě tříd ve Veselé. Do eŽK budou mít vlastní přístup zákonní zástupci, v 6.-9. ročníku také žáci.

   Nové přístupové údaje budou předány pouze rodičům žáků z 1. tříd a žáků nově nastupujících (obdržené heslo lze změnit v nastavení na heslo vlastní). Rodiče žáků 2.-4. tříd, žáků 5.B přestupujících z Veselé a žáci 6. ročníku (přestože nikdo z nich heslo nezapomněl) a všichni, kteří heslo zapomněli nebo v budoucnu zapomenou, si vygenerují heslo sami, a to takto:

1) Přejděte na přihlašovací obrazovku eŽK, na www stránkách školy (2zsmh.cz) vyberte sekci „PRO ŽÁKY“ a dále odkaz „Žákovská knížka“, případně klikněte ZDE.

2) Klikněte na odkaz „Zapomenuté heslo“.

3) Zadejte svou e-mailovou adresu, kterou jste poskytli škole, a zvolte „Pokračovat“.

4) Postupujte podle instrukcí ve zprávě, která vám přijde do vaší e-mailové schránky.

   Pokud e-mail zadáte a po jeho potvrzení se objeví text: "Zadaný mail nebyl v databázi školy nalezen...", případně budete mít jiný problém, žák bude řešit problém s třídním učitelem, zákonný zástupce kontaktuje kancelář školy nejlépe prostřednictvím e-mailu, který poskytl škole (na: skola@2zsmh.cz).

 

1. stupeň
2. stupeň
Prvňáčci

Minulé události

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

 

Od 1. října 2020 začínají ZÁJMOVÉ KROUŽKY, a to jak kroužky nabízené v rámci školní družiny, tak i další placené.

Kroužky v rámci družiny mají děti přihlášené do ŠD zdarma. Nabídku  budou mít v dužinových notýscích, které dostanou od své vychovatelky ve čtvrtek 10. září 2020. Zvolit můžete až 3 kroužky.

 

 

ROZVRH (nabídka):

 

1. stupeň
2. stupeň
Prvňáčci

Třídní schůzka 3.A

1. stupeň

Kancelář ZŠ - provoz v době letních prázdnin


Kancelář školy bude v době letních (hlavních) prázdnin otevřena vždy v pondělí a ve středu,

od 9.00 do 11.00 hodin.

Výsledky ZÁPISU do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021

V měsíci dubnu 2020 proběhl, letos netradičně, zápis žáků do 1. tříd.

ZŠ otevře v příštím šk. roce 2020/21 dvě 1. třídy v budově ZŠ na Masarykově nám. v Mnichově Hradišti a jednu 1. třídu v malotřídní škole ve Veselé (Školní ul. 70).

Výsledky zápisu ZŠ Masarykovo nám. MH. ZDE

Výsledky zápisu VESELÁ. ZDE

 

Prvňáčci

NEMOHU SE PŘIHLÁSIT DO eŽK (do Bakalářů)!

NEVOLEJTE PROSÍM HNED DO ŠKOLY, VĚTŠINOU TO HRAVĚ ZVLÁDNETE VYŘEŠIT SAMI (navíc ve škole vám pravděpodobně řekneme jen to, co je napsáno dále). 

   V případě zapomenutí nebo ztráty přihlašovacích údajů do eŽK (Bakalářů) postupuje rodič i žák podobně:

   Na přihlašovací stránce do Bakalářů zvolte „Zapomenuté heslo“ (najdete na www stránkách školy - Pro žáky - Žákovská knížka) a následně zadejte email, který jste nám již dříve  předali a je tedy uveden v databázi Bakalářů. Bez tohoto emailu nelze provést reset přihlašovacích údajů.

   V případě, že e-mail zadáte a po jeho potvrzení se objeví: "Zadaný mail nebyl v databázi školy nalezen...",  žák nechť kontaktuje třídního učitele a rodič Tomáše Najmana (použijte e-mail, který naleznete na www stánkách školy - Učitelé - Seznam učitelů).

ZÁPIS do 1. tříd pro šk. rok 2020/21

 

ZÁPIS proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákon. zástupců ve škole.

Termín: 1. 4. 2020 – 15. 4. 2020

 

Jak bude zápis probíhat:   

 

Varianta A – pro vyplnění online

I.   VYPLNIT online dotazník ZDE

II.  VYTISKNOUT, DOPLNIT, PODEPSAT

III. DORUČIT DO ŠKOLY (nejpozději do 15. 4. 2020):

    1. do datové schránky školy: 6a2mpvc

    2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zapis@2zsmh.cz (nelze jen poslat prostý email)       

    3. poštou – doporučeně (ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská 895, 29501), obálku nadepsat ZÁPIS

    4. osobní podání v kanceláři ZŠ v hl. budově školy ve Studentské ul. MH – na termínu (1. – 15. 4. 2020) je nutné se domluvit předem na tel. číslech 326 771 890, 731 518 526 (volat po – pá, 8–12 h.)

IV. ČEKAT NA VYJÁDŘENÍ ŠKOLY

 

Varianta B – pro ruční vyplnění

I.  VYTISKNOUT A VYPLNIT formulář:

    1. zápisní list (ke stažení ZDE)

    2. žádost o přijetí (ke stažení ZDE)

    3. žádost o odklad (ke stažení ZDE)

II.  ZKONTROLOVAT A PODEPSAT

III. DORUČIT DO ŠKOLY (nejpozději do 15. 4. 2020):

    1. do datové schránky školy: 6a2mpvc

    2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zapis@2zsmh.cz (nelze jen poslat prostý email)  

    3. poštou – doporučeně (ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská 895, 29501), obálku nadepsat ZÁPIS

    4. osobní podání  v kanceláři ZŠ v hl. budově školy ve Studentské ul. MH – na termínu (1. – 15. 4. 2020) je nutné se domluvit předem na tel. číslech 326 771 890, 731 518 526 (volat po – pá, 8–12 h.)

IV. ČEKAT NA VYJÁDŘENÍ ŠKOLY

 

Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, kontaktujte kancelář ZŠ.

 

V případě zájmu o zápis prvňáčka do malotřídní školy ve Veselé označte výrazně zaslané dokumenty „VESELÁ“, případně kontaktujte ředitelství ZŠ.

 

Kritéria pro přijetí do prvních tříd ZDE

OZV 1-2017 města MH - školské obvody ZDE

 

VÝSLEDKY ZÁPISU

 

Prvňáčci

LYŽAŘSKÝ KURZ 7. A a 7. C

 

V neděli 23. února 2020, odjíždí žáci 7. A a 7. C

na lyžařský kurz do Příchovic (Jičínská chata).

Návrat v sobotu 29. 2. 2020.

2. stupeň

BRUSLENÍ 1. A a 1. B


Lekce bruslení 1. třídy:

5x úterý: 11.2., 18.2., 25.2., 3.3., 17.3.2020

Zimní stadión v Turnově

Odjezd autobusu v 7.55 od budovy školy na Masarykově nám. v MH.

 

Prvňáčci
Ukázat starší