Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Hlavní budova školy
Počítačová učebna
Velký sál školy
Letecký pohled
na hlavní budovu školy
Tělocvična-herna
Učebna fyziky
Školní jídelna
Zimní lyžařský kurz
Prohlídka školy

Ze života školy

11.11.2019
-K-

DEN S TATÍNKY

Galerie: Den s tatínky Na čtvrtek 7. 11. 2019 se těšila celá 3. B. Čekalo nás totiž sportovní odpoledne s našimi tatínky.

A jaké to bylo? PRIMA! PRIMA! PRIMA!

Neváhejte a pojďte nahlédnout.

 

6.11.2019
-K-

Zprávy z 1. B

1. B hlásí, že má splněno!

Umíme všechny samohlásky a některé další hlásky.

Teď je na řadě Slabikář :-)

 

6.11.2019
-K-

Prohlášení stávkového výboru

Vážení rodiče,

velká část našeho pedagogického sboru se ve středu 6. listopadu připojí k avizované stávce. Škola bude fungovat v omezeném provozu tak, aby bylo postaráno o děti z 1. stupně.

Účast na stávce pro nás znamená možnost aktivně vyjádřit nespokojenost s přístupem vlády ke vzdělávání a k podpoře učitelů. Záleží nám na tom, aby vašim dětem byla zajištěna kvalitní výuka a důstojné podmínky pro její realizaci. Naši politici sice zlepšení situace stále slibují, ovšem ze svých slibů bohužel následně opakovaně ustupují. Současný stav školství je natolik alarmující, že jsme přistoupili k tomuto radikálnímu řešení.

Rok co rok odcházejí učitelé v důchodovém věku a stále chybí kvalifikovaní mladí lidé, kteří by je nahradili. V naší republice, na rozdíl od jiných států, není učitelství prestižním studijním oborem. Chybí motivace pro budoucí učitele a také podpora státu hledat řešení. Tato personální krize se již nyní projevuje např. navyšováním počtu žáků ve třídách. Zajistit dětem individuální přístup je tím pádem stále těžší.

Chceme veřejnost upozornit na to, že:

za pár let může nastat situace, kdy vzdělávat děti bude moci téměř kdokoliv, a že tak může klesat intelektuální úroveň občanů našeho státu;

nejsou nastaveny pracovní podmínky takovým způsobem, aby náš obor nebyl tolik ohrožen syndromem vyhoření;

dobrá myšlenka inkluze je v praxi špatně nastavena.

SPOKOJENÍ UČITELÉ = SPOKOJENÍ ŽÁCI = SPOKOJENÍ RODIČE

Stávkový výbor školy

4.11.2019
-K-

STÁVKA UČITELŮ

Vážení rodiče / zák. zástupci,

rostoucí počet členů pedagogického sboru se ve středu 6. 11. 2019 připojuje k vyhlášené stávce. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni pokrýt výuku ani zajistit bezpečnost žáků, odpadá tento den všem žákům 6.-9. ročníku veškerá výuka. (Změna oproti původní informaci: K žákům 7.-9. ročníku přibývají též žáci 6. ročníku)

Děkujeme za pochopení, vedení školy.

23.10.2019
-K-

Zájezd do Itálie

 

Vzhledem k velkému zájmu o zájezd do Itálie, jsme museli učinit následující opatření.

Přednost dostanou žáci osmých a devátých tříd, protože mají poslední možnost se takového zájezdu zúčastnit. Ze 7. ročníku je doplní žáci 7. A, ve které je největší počet zájemců. Ostatní budou zařazeni mezi náhradníky.

Děkujeme za pochopení.

Všechny aktuality

Připravujeme
Všichni
1. stupeň
2. stupeň
Veselá
Prvňáčci

27.10.2019
-
18.12.2019

Bruslení

Žáci 1. – 3. tříd se v rámci tělesné výchovy  v letošním školním roce opět zúčastní kurzu BRUSLENÍ.

Výuka bude probíhat v areálu zimního stadionu v Turnově  v délce 5-ti lekcí. 

 

ROZPIS TURNUSŮ:

2. A + 2. B + 2. C -  5x úterý

19. 11., 26. 11., 3. 12., 10. 12.,  17. 12. 2019    

 

3. A + 3. B - 5x pátek

15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12. 2019              

                                         

1. stupeň
Všechny události