Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Hlavní budova školy
Počítačová učebna
Velký sál školy
Letecký pohled
na hlavní budovu školy
Tělocvična-herna
Učebna fyziky
Školní jídelna
Zimní lyžařský kurz
Prohlídka školy

Ze života školy

29.3.2020
-K-

RODINNÝ DEN ve 3. B

Galerie: Rodinný den
= den odpočinku, uvolnění, vydechnutí, legrace    a hraní
 
Odměnu za každodenní poctivou školní práci všech rodin přinesla středa 25.3.2020. Vyhlásili jsme v naší 3. B dobrovolný rodinný den. V nabídce se objevily tři aktivity, kterým vládly předměty VV, TV ,Spr (DESÍTKA - hra s míčem, VĚŽ, HLEDAČKA).

Jak jsme si to užili ? Podívejte, slova nestačí !

Všem velký pozdrav a poděkování. Jste skvělí !! p.uč.Iva

27.3.2020
-K-

Kancelář ZŠ

 

 

V době uzavření ZŠ pro žáky bude kancelář školy otevřena každý pracovní den od 8 do 11.30 h.

 

Formuláře pro OŠETŘOVNÉ na dítě mladší 13 let (změna, odsouhlasena vyšší věková hranice, ale formulář platí původní beze změny - pro dítě do 10 let):  

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ zde

VÝKAZ PÉČE O DÍTĚ zde 

 

 

 

27.3.2020
-K-

Zájezd Itálie

Vážení rodiče,

děkujeme za trpělivost, se kterou vyčkáváte, jak dopadne situace ohledně zájezdu do Itálie.

Předpokládáme, že hranice budou uzavřené i v období, na kdy je tato školní akce naplánována. V žádném případě se nemíníme do této kritické oblasti s dětmi vydat. Zatím není ze strany CK situace vyřešená a řešení, která nám doposud CK nabízela, jsou pro všechny zúčastněné nepřijatelná.

Pro pomoc jsme se obrátili na Kancelář právní ochrany DAS, jejímž je naše škola klientem. Věříme, že se najde cesta vedoucí k nejvhodnějšímu řešení pro nás všechny.

Ještě jednou děkujeme za trpělivost a důvěru.

 

23.3.2020
-K-

Zajištění péče o děti do 10 let

Vážení rodiče,

stále nabízíme na základě zákona v rámci současného nouzového stavu péči o školní děti ve věku do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určeené školy nebo školského zařízení.

Pokud budete požadovat tuto službu, je nutné se vždy nahlásit den dopředu na níže vypsaných kontaktech:

telefon +420 737 282 798, nebo na e-mailu eva.hajzlerova@1zsmh.cz

Budova CHANOS, ul. Sokolovská MH, 6.00 - 15.00 hodin.

19.3.2020
-MNTzp2s-

ÚDRŽBA SERVERŮ - NEDOSTUPNOST BAKALÁŘŮ

   Vzhledem k obrovskému nárůstu provozu v rámci Bakalářů a přístupů zvenčí do školy je nutné provést údržbu databáze a serverů. Údržba si vyžádá nedostupnost aplikace.
   V sobotu 21. března mezi 13:00 – 19:00 může docházet k nedostupnosti aplikace Bakaláři, případně nemožnosti se přihlásit – důvodem je plánovaná údržba infrastruktury.
   Tato údržba bude probíhat pravidelně i další soboty. 
   Děkujeme za pochopení.

 

Všechny aktuality

Připravujeme
Všichni
1. stupeň
2. stupeň
Veselá
Prvňáčci

1.4.2020
-
15.4.2020

ZÁPIS do 1. tříd pro šk. rok 2020/21

 

ZÁPIS proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákon. zástupců ve škole.

Termín: 1. 4. 2020 – 15. 4. 2020

 

Jak bude zápis probíhat:   

 

Varianta A – pro vyplnění online

I.   VYPLNIT online dotazník ZDE

II.  VYTISKNOUT HO, PODEPSAT

Pokud jste zaškrtli, že budete žádat o odklad povinné šk. docházky, vytiskněte, vyplňte, podepište a pošlete spolu s dotazníkem také žádost o odklad.

III. DORUČIT DO ŠKOLY (nejpozději do 15. 4. 2020):

    1. do datové schránky školy: cj95my

    2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zapis@2zsmh.cz (nelze jen poslat prostý email)       

    3. poštou – doporučeně (ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská 895, 29501), obálku nadepsat ZÁPIS

    4. osobní podání v kanceláři ZŠ v hl. budově školy ve Studentské ul. MH – na termínu (1. – 15. 4. 2020) je nutné se domluvit předem na tel. číslech 326 771 890, 731 518 526 (volat po – pá, 8–12 h.)

IV. ČEKAT NA VYJÁDŘENÍ ŠKOLY

 

Varianta B – pro ruční vyplnění

I.  VYTISKNOUT A VYPLNIT formulář:

    1. zápisní list (ke stažení ZDE)

    2. žádost o přijetí (ke stažení ZDE)

    3. žádost o odklad (ke stažení ZDE)

II.  ZKONTROLOVAT A PODEPSAT

III. DORUČIT DO ŠKOLY (nejpozději do 15. 4. 2020):

    1. do datové schránky školy: cj95my

    2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zapis@2zsmh.cz (nelze jen poslat prostý email)  

    3. poštou – doporučeně (ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská 895, 29501), obálku nadepsat ZÁPIS

    4. osobní podání  v kanceláři ZŠ v hl. budově školy ve Studentské ul. MH – na termínu (1. – 15. 4. 2020) je nutné se domluvit předem na tel. číslech 326 771 890, 731 518 526 (volat po – pá, 8–12 h.)

IV. ČEKAT NA VYJÁDŘENÍ ŠKOLY

 

Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, kontaktujte kancelář ZŠ.

 

V případě zájmu o zápis prvňáčka do malotřídní školy ve Veselé označte výrazně zaslané dokumenty „VESELÁ“, případně kontaktujte ředitelství ZŠ.

 

Kritéria pro přijetí do prvních tříd ZDE

OZV 1-2017 města MH - školské obvody ZDE

 

VÝSLEDKY ZÁPISU

 

Prvňáčci
2.4.2020
-
30.6.2020

NEMOHU SE PŘIHLÁSIT DO eŽK (do Bakalářů)!

NEVOLEJTE PROSÍM HNED DO ŠKOLY, VĚTŠINOU TO HRAVĚ ZVLÁDNETE VYŘEŠIT SAMI (navíc ve škole vám pravděpodobně řekneme jen to, co je napsáno dále). 

   V případě zapomenutí nebo ztráty přihlašovacích údajů do eŽK (Bakalářů) postupuje rodič i žák podobně:

   Na přihlašovací stránce do Bakalářů zvolte „Zapomenuté heslo“ (najdete na www stránkách školy - Pro žáky - Žákovská knížka) a následně zadejte email, který jste nám již dříve  předali a je tedy uveden v databázi Bakalářů. Bez tohoto emailu nelze provést reset přihlašovacích údajů.

   V případě, že e-mail zadáte a po jeho potvrzení se objeví: "Zadaný mail nebyl v databázi školy nalezen...",  žák nechť kontaktuje třídního učitele a rodič Tomáše Najmana (použijte e-mail, který naleznete na www stánkách školy - Učitelé - Seznam učitelů).

Všechny události