Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Hlavní budova školy
Počítačová učebna
Velký sál školy
Letecký pohled
na hlavní budovu školy
Tělocvična-herna
Učebna fyziky
Školní jídelna
Zimní lyžařský kurz
Prohlídka školy

Ze života školy

1.6.2020
-K-

INFO pro účastníky zrušeného zájezdu do Itálie

Zájezd do Itálie (5.6. – 14. 6. 2020), který jsme spolu CK Sunny Travel plánovalii, se vzhledem k pandemii COVID-19 bohužel nemohl uskutečnit. Dle § 4 Lex Voucher nám byl vystaven poukaz, který jsme jako tzv. chráněná osoba (škola) odmítli a zažádali CK o vrácení uhrazené zálohy.  CK by měla do 14-ti dnů po doručení oznámení o odmítnutí pouzkazu na zájezd uhrazenou čátku vrátit na účet ZŠ. Hned jak platbu škola obdrží, bude Vám zaplacená částka vrácena.

1.6.2020
-K-

Možnost dodatečného přihlášení žáků 1. stupně

  

Dle poslední aktualizace vyhlášky MŠMT ze dne 27. 5. 2020 o ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce šk. roku 2019/20 může ředitel školy zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počt žáků ve skupině (15 žáků). V případě zájmu je nutné podat písemnou žádost k rukám ředitele ZŠ formou e-mailu na adresu skola@2zsmh.cz.

29.5.2020
-K-

PRVŇÁČCI 2020

Na naše budoucí prvňáčky jsme nezapomněli! Schůzku s rodiči plánujeme v druhé polovině června. Přesný termín i podmínky našeho setkání Vám oznámíme s dostatečným předstihem.

 

Na první školní potkání se těší          

Ivana Kyselová a Hanka Moldaschlová ( třídní učitelky 1. tříd)

18.5.2020
-K-

Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

11.5.2020
-K-

INFO pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ a žáků 9. tříd připravujících se na přijímací zkoušky

Všechny aktuality

Připravujeme
Všichni
1. stupeň
2. stupeň
Veselá
Prvňáčci

2.4.2020
-
30.6.2020

NEMOHU SE PŘIHLÁSIT DO eŽK (do Bakalářů)!

NEVOLEJTE PROSÍM HNED DO ŠKOLY, VĚTŠINOU TO HRAVĚ ZVLÁDNETE VYŘEŠIT SAMI (navíc ve škole vám pravděpodobně řekneme jen to, co je napsáno dále). 

   V případě zapomenutí nebo ztráty přihlašovacích údajů do eŽK (Bakalářů) postupuje rodič i žák podobně:

   Na přihlašovací stránce do Bakalářů zvolte „Zapomenuté heslo“ (najdete na www stránkách školy - Pro žáky - Žákovská knížka) a následně zadejte email, který jste nám již dříve  předali a je tedy uveden v databázi Bakalářů. Bez tohoto emailu nelze provést reset přihlašovacích údajů.

   V případě, že e-mail zadáte a po jeho potvrzení se objeví: "Zadaný mail nebyl v databázi školy nalezen...",  žák nechť kontaktuje třídního učitele a rodič Tomáše Najmana (použijte e-mail, který naleznete na www stánkách školy - Učitelé - Seznam učitelů).

Všechny události