Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Hlavní budova školy
Počítačová učebna
Velký sál školy
Letecký pohled
na hlavní budovu školy
Tělocvična-herna
Učebna fyziky
Školní jídelna
Zimní lyžařský kurz
Prohlídka školy

Ze života školy

18.10.2017
-MNT-

EWA

V letošním šk. roce probíhá pro žáky 4. až 9. r očníků přírodovědná soutěž EWA (environmentální výchovné a vzdělávací aktivity).

Každý měsíc zpracovává  1 téma – významnou událost, akci  nebo mezinárodní den.

V říjnu byla zaměřena na Mezinárodní den zvířat (4.10.), a protože výstava fotografií domácích mazlíčků tu už byla, vydali jsme se do trochu exotičtějších končin – žáci měli odhalit, co je na tzv. makrosnímku , živočicha určit a zjistit další informace/zajímavosti.

Do soutěže se na úvod zapojilo 8 žákyň z 6., 8. a 9. ročníku. Všechny úspěšně odhalily, co obrázek skrýval a našly i, pro některé překvapivé, informace. Drobná odměna je poděkováním za účast, pro někoho třeba i sladká motivace.

Další téma a úkol se na přírodovědném panelu objeví začátkem listopadu.

18.10.2017
-K-

Dýně v 1.B

Galerie: Výroba "Dýňáčků" v 1.B

V pátek 13.10. jsme v 1.B vyráběli " Dýňáčky." Podzimní skřítci oživli z dýní, které nám sehnali a dopravili rodiče. Výstavu všech skřítků si můžete prohlédnout na školním dvoře.

 

 

 

18.10.2017
-K-

1.B

Galerie: 1.B

To jsme my - prvňáčci !

Malé nahlédnutí do 1.B. Prosím, můžete vstoupit.

 

13.10.2017
-K-

PŘESPOLNÍ BĚH

Galerie: Přespolní běh 2017

Ve čtvrtek 12. října 2017 se v dopoledních hodinách konal tradiční PŘESPOLNÍ BĚH žáků I.stupně ZŠ. Soutěže se zúčastnili závodníci ZŠ Studentská, včetně žáků ze ZŠ Veselá a ZŠ Sokolovská.

Celkem se na start postavilo 215 běžců!!!

Nakonec všem přálo i počasí a nálada byla opravdu, jak má na závodech být. Bojovalo se v okolí šk. hřiště, nejdelší tratě vedly i v přilehlém parku.

Vítězové mohou být jen ti nejlepší, ale pochvala patří úplně všem!!!

Výsledková listina ZDE

9.10.2017
-K-

Pobytově poznávací zájezd do ITÁLIE

V letošním školním roce naše škola připravuje, v termínu 8. – 17. 6. 2018, pobytově poznávací zájezd do ITÁLIE –  poloostrov GARGÁNO – letovisko VIESTE. Celková cena 6.590 Kč zahrnuje 7x ubytování, plnou penzi a dopravu autobusem.

Předběžnou přihlášku je nutné odevzdat do 1.11.2017 a zálohu 3.000 Kč zaplatit do 13.11.2017 paní učitelce Sojkové (po dohodě možno i bezhotovostně, ve prospěch účtu ZŠ číslo 51-6902210207/0100, variabilní symbol=ev.číslo žáka). Doplatek 3.590 Kč je třeba uhradit do 9. 5. 2018.                      

Informace ITÁLIE 2018 ZDE               

Všechny aktuality

Připravujeme
Všichni
1. stupeň
2. stupeň
Veselá
Prvňáčci

19.9.2017
-
15.12.2017

Výuka bruslení

Žáci I. stupně se v rámci tělesné výchovy opět zúčastní kurzu bruslení.

Výuka bude probíhat v zimním stadionu  v Turnově  v  délce  5ti lekcí.

První turnus:   2.A + 2.B     3.10.  -   31.10.

Druhý turnus:  3.C + 4.A + 5.A    6.10. – 10.11.

Třetí turnus:    3.A + 3.B   7.11. – 5.12.

Čtvrtý turnus:  3.D + 4.B   24.11. – 15.12.

Prvňáčci a zbývající páté třídy začínají v lednu a v únoru příštího roku. 

1. stupeň
Všechny události