Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Hlavní budova školy
Počítačová učebna
Velký sál školy
Letecký pohled
na hlavní budovu školy
Tělocvična-herna
Učebna fyziky
Školní jídelna
Zimní lyžařský kurz
Prohlídka školy

Ze života školy

9.4.2021
-K-

ROTAČNÍ VÝUKA 1. stupeň ZŠ

V pondělí 12. 4. 2021 je obnovena prezenční výuka. Tento týden nastoupí do školy žáci 1., 2. a 5. tříd. Žáci 3. a 4. ročníků se budou povinně vzdělávat distančně. Následující týden se tyto skupiny vymění.

Všichni žáci, kteří se zúčastní prezenční výuky, budou pravidelně testováni 2x týdně

v pondělí a ve čtvrtek – a to ve škole před zahájením výuky. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotního personálu. Pro žáky 1. - 3. ročníku je umožněna při provádění testu asistence třetí osoboy (zákonný zástupce či jiná osoba, která má písemný souhlas zákon. zástupce). V případě pozitivního testu bude okamžitě informován zákonný zástupce, který je povinen si žáka vyzvednout. Žádáme Vás tedy, aby telefonické kontakty byly neustále dostupné.

Žák, který onemocnění COVID 19 prodělal a zákonný zástupce  doloží tuto skutečnost lékařským potvrzením, nemusí 90 dní po skončení nemoci testy absolvovat.

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhu, který zašle třídní učitelka. Pokud se žák odmítne zúčastnit testování a z tohoto důvodu nebude přítomen prezenčního vzdělávání, bude škola absenci evidovat jako omluvenou, žákům ale nebude v této době poskytována online výuka. Způsob zasílání úkolů a jejich plnění určí třídní učitelka, popř. další vyučující v dané třídě. Online výuka bude probíhat dle současného rozvrhu, případné změny Vám nahlásí třídní učitelka.

Dodržování hygienických pravidel a povinné nošení roušky – (pouze chirurgické) - bude totožné jako před zavřením škol.

Budova školy na náměstí bude otevřena od 7.00 – 7.50 hodin. Během této doby budou žáci průběžně testováni v přidělených testovacích místnostech.

Z důvodu rekonstrukce náměstí bude otevřen pouze zadní vchod školy (dvůr školního hřiště).

Žáky 4. - 5. tříd si vyzvednou v testovací dny třídní učitelky před hlavní budovou školy v 7.55 h. 

 

Sdělení školní jídelny:

V případě zájmu je třeba přihlásit dítě k odběru stravy - 

www.strava.cz (nebo volat ŠJ 326 771 060, 733 177 667)

V době distanční výuky může dítě oběd odebrat pouze v krabičce.

Z organizačních důvodů se obědy vydávají pouze ve ŠJ v Mírové ulici.

 

 

 

 

 

7.4.2021
-K-

VELIKONOČNÍ VÝZVA

VELIKONOČNÍ VÝZVA aneb VV ve Studentské ulici

Galerie: VELIKONOČNÍ VÝZVA V rámci distanční výuky VV a volitelného předmětu Kreativní činnosti jsme si na přelomu března a dubna s žáky připravili malou „velikonoční nadílku“. Děti měly za úkol ozdobit kamínek, vyfouklé vajíčko nebo ulitu, přinést ho v průběhu výzvy ke škole a svůj výrobek označený monogramem schovat v prostoru naučné geologické stezky před hlavním vstupem do základní školy. Na oplátku si každý mohl odnést jeden nalezený výrobek, na Velikonoční pondělí byli úspěšní hledači navíc odměněni malým sladkým překvapením. Účast byla dobrovolná, proto chci touto cestou poděkovat všem, kteří se zapojili.

 

                                                                        Mgr. Iveta Karglová

30.3.2021
-K-

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Ve čtvrtek 1. dubna 2021 začínají velikonoční prázdniny. Distanční výuka bude pokračovat zase v úterý 6. dubna 2021.

30.3.2021
-MNTzp2s-

Letní kurzy angličtiny

 

Jazyková škola Hampson MB nabízí prázdninové kurzy angličtiny pro školní děti každého věku.

Bližší informace ZDE.

8.3.2021
-K-

Film V SÍTI

Vážení rodiče,

ve středu 10.3.2021 od 20:15 odvysílá ČT dokumentární film V Síti, který pojednává o zneužívání dětí na internetu. Dokument se věnuje problematice rizikové online komunikace dětí s dospělými, mezi kterými mohou figurovat tzv. sexuální predátoři.

Doporučujeme Vám tento film zhlédnout v rámci prevence těchto rizikových situací, zvláště v dnešní době, kdy děti tráví v online prostředí mnohem více času než kdy dřív. Zvažte přítomnost vašich dětí při sledování dokumentu, doporučen je až od 15 let.

Pro zajištění bezpečnosti dětí v online prostředí je nutné seznámit děti s určitými zásadami, které je nutné dodržovat. V případě většího zájmu o tuto problematiku zjistíte více na https://vsitifilm.cz/jsem-rodic.html.

 

Shrnutí PRAVIDEL pro chování na internetu ZDE

 

 

 

Všechny aktuality

Připravujeme
Všichni
1. stupeň
2. stupeň
Veselá
Prvňáčci

1.4.2021
-
20.4.2021

ZÁPIS do 1. tříd pro šk. rok 2021/2022

 

ZÁPIS proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákon. zástupců ve škole.

Termín: 1. 4. 2021 – 16. 4. 2021

 

Jak bude zápis probíhat:   

 

Varianta A – pro vyplnění online

I.   VYPLNIT online dotazník ZDE

II.  VYTISKNOUT, DOPLNIT, PODEPSAT

Pokud jste zaškrtli, že budete žádat o ODKLAD šk. docházky, vyplňte, podepište a pošlete spolu s dotazníkm také žádost o odklad

III. DORUČIT DO ŠKOLY (nejpozději do 20. 4. 2021):

     Přiložit fotokopii nebo sken rodného listu dítěte

    1. do datové schránky školy: 6a2mpvc

    2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zapis@2zsmh.cz (žádost zaslanou bez el. podpisu je nutné do 5 dnů podepsat v kanceláři ZŠ)       

    3. poštou – doporučeně (ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská 895, 29501), obálku nadepsat ZÁPIS

    4. osobní podání v kanceláři ZŠ v hl. budově školy ve Studentské ul. MH

(1. – 20. 4. 2021, úřední hodiny po-pá 8-12 h.), je možné využít i poštovní schránku u vchodu do hl. budovy

IV. ČEKAT NA VYJÁDŘENÍ ŠKOLY

 

Varianta B – pro ruční vyplnění

I.  VYTISKNOUT A VYPLNIT formulář:

    1. zápisní list (ke stažení ZDE)

    2. žádost o přijetí (ke stažení ZDE)

        nebo

    3. žádost o odklad (ke stažení ZDE)

II.  ZKONTROLOVAT A PODEPSAT

III. DORUČIT DO ŠKOLY (nejpozději do 20 4. 2020):

     Přiložit fotokopii nebo sken rodného listu dítěte.

Viz. instukce varianta A - (vyplnění online) - bod III.

   IV. ČEKAT NA VYJÁDŘENÍ ŠKOLY

 

Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, kontaktujte kancelář ZŠ.

 

V případě zájmu o zápis prvňáčka do malotřídní školy ve Veselé označte výrazně zaslané dokumenty „VESELÁ“, případně kontaktujte ředitelství ZŠ.

 

Kritéria pro přijetí do prvních tříd ZDE

OZV 1-2017 města MH - školské obvody ZDE

 

 

 

Prvňáčci
Všechny události