Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Školní družina

Provoz ŠD

PO - PÁ 6.00-16.00 (možné upravit po dohodě s rodiči)
 

Oddělení ŠD

 V odpoledních hodinách mohou žáci také navštěvovat zájmové kroužky.

 

 

Řád školní družiny

 

  1. Měsíční příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD je stanoven ve výši 200,-- Kč . Pokud bude žák navštěvovat pouze ranní ŠD, činí poplatek za ŠD  50 Kč/měs.

Poplatky je možné uhradit hotově v kanceláři ZŠ v hl. budově školy ve Studentské ulici, nebo bezhotovostně - ve prospěch běžného účtu u Komerční banky

č. 51-6902210207/0100, variabilní symbol = 7-místné evidenční číslo žáka. Upřednostňujeme pololetní (1000 Kč) nebo roční platbu (2000 Kč).

 
VNITŘNÍ ŘÁD ŠK.DRUŽINY,vč.Veselé ZDE

 

Režim ŠD

Režim ŠD 2021-22

 

 
 

Přihláška do školní družiny

PŘIHLÁŠKA do ŠD šk.rok 2022-23

 

Vychovatelky

Macháčková Jana - vedoucí vychovatelka

Zemanová Petra - vychovatelka

Choděrová Jana - vychovatelka

Zuzana Jančárová - vychovatelka

Mgr. Petra Hejlová - vychovatelka

Tereza Mikschl - vychovatelka, odd.ŠD ve Studentské ulici

Bc. Pospíšilová Milena - vychovatelka ZŠ Veselá