Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895

Školní družina

Provoz ŠD

PO - PÁ 6.00-16.00 (možné upravit po dohodě s rodiči)
 

Oddělení ŠD

 

 

Řád školní družiny

 Vnitřní řád ŠD.ZDE

 

Měsíční příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD je stanoven ve výši 250,-- Kč (změna od 1. 9. 2023). 

Pokud bude žák navštěvovat pouze ranní ŠD, činí poplatek za ŠD  50 Kč/měs.

Poplatky je možné uhradit hotově v kanceláři ZŠ v hl. budově školy ve Studentské ulici, nebo bezhotovostně - ve prospěch běžného účtu u Komerční banky

č. 51-6902210207/0100, variabilní symbol = 7-místné evidenční číslo žáka. Upřednostňujeme pololetní (1250 Kč) nebo roční platbu (2500 Kč).

 
 

Přihláška do školní družiny

Tiskopis PŘIHLÁŠKA do šk. družiny ZDE

 

 

Vychovatelky

Macháčková Jana - vedoucí vychovatelka

Zemanová Petra - vychovatelka

Choděrová Jana - vychovatelka

Mgr. Petra Hejlová - vychovatelka

Bc. Romana Kordíková - vychovatelka

Nikola Marejková - vychovatelka

Jiřina Svobodová - vychovatelka, asistentka pedagoga (hl. budova)

Bc. Věra Pajbachová - vychovatelka ZŠ Veselá, asistentka pedagoga (náměstí)